Skip links

UN GRANNY EN TRES VERSIONS: TUTORIAL DE GANXET.

Una manera molt fàcil de fer grans labors de ganxet és utilitzar grannies, per això, Les Antònies us volem presentar un nou granny en tres versions per què pugueu escollir. Aquest granny l’hem trobat navegant per Pinterest i ens agrada moltíssim el resultat.
En aquest tutorial, a part de proporcionar-vos l’esquema us donarem, també, les indicacions per escrit volta a volta; ja veureu que és molt senzill.
Comencem amb 8 cadenetes. Unim per fer el cercle amb un punt lliscant.
Primera volta: 2 cadenetes + 15 barretes en punt alt.
Segona volta: 2 cadenetes + 2 cadenetes + 1 punt alt + 2 cadenetes fins a tenir 16 barretes.
Tercera volta: 2 cadenetes+ 2 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts fins a tenir 16 grups de 3 barretes.
Quarta volta: 1 cadeneta + 3 cadenetes + punt baix + 3 cadenetes + punt baix + 3 cadenetes + punt baix + 5 cadenetes + punt baix i repetir la sèrie des de 3 cadenetes fins a tenir 4 cantonades.
Cinquena volta: 2 cadenetes + 8 punts alts + 5 punts alts + 2 cadenetes + 5 punts alts. Repetir  la sèrie des de els 8 punts alts.
Sisena volta: 2 cadenetes + 14 punts alts + 1 punt alt doble + 21 punts alts + 1 punt alt doble + 21 punts alts + 1 punt alt doble + 21 punts alts + 1 punt alt doble + 6 punts alts, unir amb un punt lliscant i ja tenim el nostre granny fet.
Nosaltres us hem  presentat tres versions: un granny monocolor; un granny bicolor i un granny multicolor. Esperem que us agradi tant com a nosaltres.

GRANNIES PER A TOTES LES SENSIBILITATS!!!

UN GRANNY EN TRES VERSIONES:  TUTORIAL DE GANCHILLO.

Una manera muy fácil de hacer grandes labores de ganchillo es usar grannies, por esto, Les Antònies os queremos presentar un nuevo granny en tres versiones para que podáis escoger. Este granny lo hemos encontrado navegando por Pinterest y nos gusta muchísimo el resultado.
En este tutorial, aparte de proporcionaros el esquema os daremos, también, las indicaciones por escrito vuelta a vuelta; ya veréis que es muy sencillo.
Empezamos con 8 cadenetas. Unimos para hacer el círculo con un punto deslizante.
Primera vuelta: 2 cadenetas + 15 barretas en punto alto.
Segunda vuelta: 2 cadenetas + 2 cadenetas + 1 punto alto + 2 cadenetas hasta tener 16 barretas.
Tercera vuelta: 2 cadenetas+ 2 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos hasta tener 16 grupos de 3 barretas.
Cuarta vuelta: 1 cadeneta + 3 cadenetas + punto bajo + 3 cadenetas + punto bajo + 3 cadenetas + punto bajo + 5 cadenetas + punto bajo y repetir la serie desde 3 cadenetas hasta tener 4 esquinas.
Quinta vuelta: 2 cadenetas + 8 puntos altos + 5 puntos altos + 2 cadenetas + 5 puntos altos. Repetir  la serie desde los 8 puntos altos.
Sexta vuelta: 2 cadenetas + 14 puntos altos + 1 punto alto doble + 21 puntos altos + 1 punto alto doble + 21 puntos altos + 1 punto alto doble + 21 puntos altos + 1 punto alto doble + 6 puntos altos, unir con un punto deslizante y ya tenemos nuestro granny hecho.
Nosotras os hemos  presentado tres versiones: un granny monocolor; un granny bicolor y un granny multicolor. Esperamos que os guste tanto como a nosotras.


¡¡¡GRANNIES PARA TODAS LAS SENSIBILIDADES!!!

A GRANNY IN THREE VERSIONS: CROCHET TUTORIAL.

A very easy way to make great crochet work is to use grannies, for this reason, Les Antònies present you a new granny in three versions for which you can choose. This grannywe found surfing Pinterest and we like a lot the result.
In this tutorial, apart from providing you the drawing scheme we will give you, also, the writing instructions round to round; as you will see that it’s very simple.
We started with 8 chains points. We unite to make the circle with a sliding point.
First round: 2 chains p. + 15 single treble point.
Second round: 2 chains p.  + 2 chains p. + 1 single treble point + 2 chains until you have 16 bars.
Third round: 2 chains p. + 2 single treble points + 1 chain p. + 3 single treble points up to 16 groups of 3 bars.
Fourth round: 1 chain p. + 3 chains p. + 1 double crochet p. + 3 chains p. + 1 double crochet p.  + 3 chains p. + 1 double crochet p.  + 5 chains p. + 1 double crochet p. and repeat the series from 3 chains p. since to have 4 corners.
Fifth round: 2 chains p. + 8 single treble points + 5 single treble points + 2 chains p. + 5 single treble points. Repeat the series from 8 single treble points.
Sixth round: 2 chains p. + 14 single treble points + 1 double treble crochet point + 21 single treble points + 1 double treble crochet p.  + 21 single treble points + 1 double treble crochet p. + 21 single treble points + 1 double treble crochet p. + 6 single treble points, united with a sliding point and already we have our granny done.
We have presented you three versions: a one colour granny; a bicolour granny and a multicolour granny. We hope you enjoy it as much as to us.


GRANNIES FOR ALL THE SENSITIVITIES!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page