Skip links

UN EXPERIMENT DE LES ANTÒNIES: DOS NECESSERS.

Si ens seguiu de fa temps, ja sabeu que de tant en tant, Les Antònies, fem experiments. En aquesta ocasió hem provat una combinació de pintura i costura.
Hem fet dos necesserspintats a mà. Damunt d’una tela de cotó, amb el revers plastificat, fent servir pintura acrílica que és resistent a l’aigua, hem fet un dibuix dels nostres. La gràcia de la pinturaacrílica és que es pot treballar com l’oli o la tempera, fent capes i barrejant directament i, a més, és d’assecat ràpid, cosa que et permet donar tocs amb retoladors permanents, per perfilar el dibuix. Aquesta és la part fàcil.
La part difícil és posar la cremallera. No us hem fet un tutorial, perquè encara no ho dominem prou per a donar-vos una explicació correcta. Quan ja ho tinguem per la mà i fem algun altre necesser o bossa ja us farem l’esquema pertinent.
Malgrat haver-nos barallat amb la part de la costura i haver fet i desfet diverses vegades, el resultat d’aquest experiment ens agrada. Hem de perfeccionar la tècnica, perquè ens ve de gust fer-ne uns quants més. Nosaltres lluirem aquests dos necessers. No són perfectes, però són bonics.
Què us semblen? Ens agradaria saber que  penseu i ens feu arribar el vostre parer.

COMBINACIÓ GUANYADORA: PINTURA I COSTURA!!!

UN EXPERIMENTO DE LES ANTÒNIES: DOS NECESERES.
Si nos seguís de hace tiempo, ya sabéis que de vez en cuando, Les Antònies, hacemos experimentos. En esta ocasión hemos probado una combinación de pintura y costura.
Hemos hecho dos neceseres pintados a mano. Encima de una tela de algodón, con el reverso plastificado, usando pintura acrílica que es resistente al agua, hemos hecho un dibujo de los nuestros. La gracia de la pintura acrílica es que se puede trabajar como el oleo o la tempera, haciendo capas y mezclando directamente y, además, es de secado rápido, cosa que te permite dar toques con rotuladores permanentes, para perfilar el dibujo. Esta es la parte fácil.
La parte difícil es poner la cremallera. No os hemos hecho un tutorial, porque todavía no lo dominamos bastante como para daros una explicación correcta. Cuando ya lo tengamos por la mano y hagamos alguno otro necesero bolsa ya os haremos el esquema pertinente. 
A pesar de habernos peleado con la parte de la costura y haber hecho y deshecho varías veces, el resultado de este experimento nos gusta. Tenemos que perfeccionar la técnica, porque nos apetece hacer unos cuantos más. Nosotras luciremos estos dos neceseres. No son perfectos, pero son bonitos.
¿Qué os parecen? Nos gustaría saber que pensáis y hacednos llegar vuestro parecer.


¡¡¡COMBINACIÓN GANADORA: PINTURA Y COSTURA!!!

AN EXPERIMENT OF LES ANTÒNIES: TWO MAKE-UP BAGS.

If you follow us from time ago, you know that from time to time, Les Antònies, do experiments. This time we tried a combination of painting and sewing.
We have done two make-up bags, hand-painted. On top of cotton fabric, with the back plasticize; using acrylic paint that is resistant to water, we have made a drawing of ours. The fun of the acrylic paint is that it can work as the oil or tempera, doing layers and blending directly, and also quick-drying, which allows you to give touches with permanent markers, to contour drawing. This is the easy part.
The hard part is to sew the zipper. We have not done a tutorial, because we still don»t dominate enough to give you a correct explanation. When we already have it by the hand and do any other make-up bag or purse we are going to do the relevant scheme.
Despite having fought with the part of the sewing and have done and undone several times, we like the result of this experiment. We have to perfect the technique, because we want to make a few more. We show off these two make-up bags. They aren»t perfect, but they are nice.
What do you think? We»d like to know what you think and send us your opinion.

THE WINNING COMBINATION: PAINTING AND SEWING!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page