Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: ESTEL

El bloc què us presentem avui és molt senzill, però molt fresc i bonic. Formarem un estel unint 4 mini-blocs. La gràcia està en la combinació de colors i aquesta és la nostra opció.
El material que necessitem és: 4 quadrats de diferent color de 12X12cm; 4 quadrats en beix o un color neutre o un de llis, com vosaltres vulgueu, de 12X12cm més 4 quadrats de 8X8cm (ho trobareu detallat al esquema).
Agafem els 4 quadrats de 12X12cm en beix i els 4 de color. Unim 1 beix+1 de color (1). Els encarem i els cosim fent 4 costures que envolten el quadrat (2). Marquem dues diagonals i tallem (3). Ens han de quedar 4 quadrats formats per 1 triangle de color i 1 triangle beix (4) de més o menys 8X8cm. Ho repetirem amb la resta de colors.
Comencem a formar el mini-bloc. Ho farem de color en color. Descartem 1 dels quadrats amb triangle i el substituïm per un quadrat beix de 8x8cm i els disposem tal com es veu al esquema (5); (el quadrat amb triangle que ens sobra el guardem pel proper bloc que us presentarem, no el llenceu).
Cosim primer els quadrats de dalt i després els d’abaix (6). Planxem les costures perquè serà bastant més fàcil cosir (feu-lo a cada pas) i unim les dues parts (7); ens ha de quedar un mini-bloc com el del esquema (8). Fem el mateix amb la resta de colors.
Quan tenim els 4 mini-blocs ja podem formar el bloc de l’estel. Us aconsellem que els munteu de manera que els colors quedin equilibrats i contrastats. Cosim els dos mini-blocs superiors i els dos inferiors (9) i unim els dos grups de dos mini-blocs per acabar el bloc gran (10). Ja el teniu; el resultat ha de ser el del patró.
Com heu vist és recordar trucs que us havíem donat abans, però combinats de manera que el resultat és diferent dels anteriors.
Esperem que feu una galàxia d’estels per decorar la vostra llar.

DEL CEL A LA TERRA AMB COLORS D’ESTIU!!!TUTORIAL PATCHWORK: ESTRELLA

El bloque qué os presentamos hoy es muy sencillo, pero muy fresco y bonito. Formaremos una estrella uniendo 4 mini-bloques. La gracia está en la combinación de colores y esta es nuestra opción.
El material que necesitamos es: 4 cuadrados de diferente color de 12X12cm; 4 cuadrados en beige o un color neutro o liso, como vosotr@s queráis, de 12X12cm más 4 cuadrados de 8X8cm (lo encontraréis detallado en el esquema).
Cogemos los 4 cuadrados de 12X12cm en beige y los 4 de color. Unimos 1 beig+1 de color (1). Los encaramos y los cosemos haciendo 4 costuras alrededor del cuadrado (2). Marcamos dos diagonales y cortamos (3). Nos tienen que quedar 4 cuadrados formados por 1 triángulo de color y 1 triángulo beige (4) de más o menos 8X8cm. Lo repetiremos con el resto de colores.
Comenzamos a formar el mini-bloque. Lo haremos de color en color. Descartamos 1 de los cuadrados con triángulo y lo substituimos por un cuadrado beige de 8x8cm y los disponemos tal como se ve en el esquema (5); (el cuadrado con triángulo que nos sobra lo guardamos para el próximo bloqueque os presentaremos, no lo tiréis).
Cosemos primero los cuadrados de arriba y después los de abajo (6). Planchamos las costuras porqué será bastante más fácil coser (hacedlo en cada paso) y unimos las dos partes (7); nos tiene que quedar un mini-bloque como el del esquema (8). Hacemos lo mismo con el resto de colores.
Cuando tenemos los 4 mini-bloques ya podemos formar el bloquede la estrella. Os aconsejamos que los montéis de manera que los colores queden equilibrados y contrastados. Cosemos los dos mini-bloques superiores y los dos inferiores (9) y unimos los dos grupos de dos mini-bloques para acabar el bloque grande (10). Ya lo tenéis; el resultado tiene que ser el del patrón.
Como habéis visto es recordar trucos que os habíamos dado antes, pero combinados de manera que el resultado es diferente a los anteriores.
Esperamos que hagáis una galaxia de estrellas para decorar vuestro hogar.


¡¡¡DEL CIELO A LA TIERRA CON COLORES DE VERANO!!!


PATCHWORK TUTORIAL: STAR

The block that we are presenting today is very simple, but very cool and nice. We create a star joining 4 mini-blocks. The funny is in the combination of colours and this is our choice.
The material you need is: 4 squares of different colour of 12X12cm; 4 squares in beige or a neutral colour or a smooth, as you want to, 12X12cm plus 4 squares of 8X8cm (you can find detailed outline).
Take the 4 squares of 12X12cm in beige and the 4 in colour. Join 1 beige + 1 colour (1). Then faced and sew doing 4 seams that surround the square (2). Mark two diagonal and cut (3). We must have 4 squares of 1 beige triangle and 1colour triangle (4) more or less of 8X8cm each. I repeat with the rest of the colours.
We begin to form the mini-block. We doing one colour at once. We discard 1 of the squares with triangle and replace it by a beige square of 8x8cm and have them as shown in the diagram (5); (the square with triangle that we left store it for the next blockwe present to you, not throw it).
First sew the squares above and then the squares below (6). Iron the seams because it will be quite easier to stitch (make it at every turn) and join the two parts (7); we must keep a mini-blog as the scheme (8). Do the same with the rest of the colours.
When we already have the 4 mini-blocks we form star block. We recommend that you assemble them so that the colours are balanced and contrasted. We sew the two upper mini-blocks and the lower two (9) and unite the two groups of two mini-blocks to finish the big block (10). You already have it; the result has to be the pattern.
As you have seen is to remember tricks that we had given before, but combined in a way that the result is different from the previous ones.
We hope that you make a galaxy of stars to decorate your home.


OF HEAVEN ON EARTH WITH SUMMER COLOURS!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page