Skip links

Tutorial patchwork: de 16 cuadrados a 2 bloquest (2ª PART).

Com us vàrem dir al post de la setmana passada, avui acabarem amb el tutorial.
Ens vàrem quedar amb un dels dos blocs acabat: el format pels triangles A i B.
Recapitulem. Teníem els 16 quadrats cosits i ja havíem fet el tall en aspa, obtenint 4 triangles: A, B, C i D (1). Ara treballarem amb els triangles C i D; els oposarem (2) i els cosirem formant el bloc, unint pel mig (3). Ja tenim el bloc fet (4). El col·loquem bé (5) per tallar en tela llisa o en contrast un quadrat de la mateixa mesura i encarar-la amb el bloc (6). Unim tot amb quatre costures al voltant (7). Una vegada està tot cosit, amb un llapis, marquem una creu en forma d’aspa (8), amb els dits separem les dues capes (9) i tallem la capa llisa seguint les marques que hem fet amb llapis (10). Ja podem obrir i planxar (11), donant per acabat el bloc (12).
Ja veieu que el procés ha sigut igual a l’anterior. La veritat és que es poden fer altres variacions com, per exemple, envoltar el bloc amb tires en comptes d’emmarcar-lo i deixar-lo recte (13), però amb la nostra opció, hem aconseguit dues tapes per coixins o, si en feu uns quants més seguint aquesta tècnica, podeu fer-vos una manta o una vànova que combini rombes llisos i rombes de patchwork(14).
L’important: hem après una nova manera d’aprofitar els retalls.

 

L’ESÈNCIA DEL PATCHWORK ÉS RECICLAR!!!
 
TUTORIAL PATCHWORK: DE 16 CUADRADOS A 2 BLOQUES (2ª PARTE).
 
Como os dijimos en el post de la semana pasada, hoy acabaremos con el tutorial.
Nos quedamos con uno de los dos bloques acabado: el formado por los triángulos A y B.
Recapitulemos. Teníamos los 16 cuadrados cosidos y ya habíamos hecho el corte en aspa, obteniendo 4 triángulos: A, B, C y D (1). Ahora trabajaremos con los triángulos C y D; los opondremos (2) y los coseremos formando el bloque, uniendo por el centro (3). Ya tenemos el bloque hecho (4). Lo colocamos bien (5) para cortar en tela lisa o en contraste un cuadrado de la misma medida y encararlo con el bloque (6). Unimos todo con cuatro costuras alrededor (7). Una vez está todo cosido, con un lápiz, marcamos una cruz en forma de aspa (8), con los dedos separamos las dos capas (9) y cortamos la capa lisa siguiendo las marcas que hemos hecho con lápiz (10). Ya podemos abrir y planchar (11), dando por acabado el bloque (12).
Ya veis que el proceso ha sido igual al anterior. La verdad es que se pueden hacer otras variaciones como, por ejemplo, rodear el bloque con tiras en vez de enmarcarlo y dejarlo recto (13), pero con nuestra opción, hemos conseguido dos tapas para cojines o, si hacéis unos cuantos más siguiendo esta técnica, podéis hacer una manta o una colcha que combine rombos lisos y rombos de patchwork (14).
Lo importante: hemos aprendido una nueva manera de aprovechar los retales.

 

 
¡¡¡LA ESENCIA DEL PATCHWORK ES RECICLAR!!!
 
TUTORIAL: PATCHWORK OF 16 SQUARES IN 2 BLOCKS (2nd PART).
 
As we said in the post last week, today we will finish with the tutorial.
We stayed with one of the two blocks are done: the formed by triangles A and B.
Let’s recap. We had 16 sewn squares and we had already made the cut in X, obtaining 4 triangles: A, B, C and D (1). We will now work with the triangles (C) and (D); opposed those (2) and sewing them forming the block, joining by the centre (3). We have made block (4). Place it well (5) for smooth fabric or contrast cut a squareof the same size and face it with the block (6). We combine everything with four seams around (7). Once is all sewn with a pencil, mark a cross in X (8), with the fingers we separate the two layers (9) and cut the smooth coating according to the brands that we have done with pencil (10). And now we can open and iron it (11), thus finish the block (12).
As you can see that the process has been equal to the previous post. The truth is that you can do other variations such as, for example, go around the blockwith strips instead of framing it and leave it straight (13), but with our choice, we’ve got two tops to pillows, or if you make a few more following this technique, you can create a blanket or a quilt that combines sleek and patchwork diamonds (14).
The important thing: we have learned a new way to take advantage of the scraps.
 
THE ESSENCE OF THE PATCHWORK IS RECYCLING IT!!!
 

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page