Skip links

TUTORIAL DE PATCHWORK: BLOC 4.


El nostre quart projecte. Aquesta vegada només hem fet servir triangles.Us hem fet un mini-tutorial per ensenyar-vos com l’hem realitzat.

Hem utilitzat 10 quadrats de 12X12cm, cada un d’ells diferent de l’altre, 5 en color fort i 5 en color neutre o clar. També podeu substituir els de color neutre per només un de sol, però nosaltres ho hem fet més esbojarrat.

Els hem emparellat, 1 de color i 1 de neutre; els hem encarat i hem cosit quatre costures, una a cada costat.

Ja cosits, amb un regle, hem traçat una aspa al centre (diagonal i diagonal) i hem tallat aconseguint quatre triangles.

Quan hem obert els triangles, ens han quedat quatre quadres de aprox. 8×8 cm (depenent de l’ample que hagueu fet a les costures, que haurien de ser màxim de 0,50 cm, la mida pot variar per mil·límetres).

A partir d’aquí ja podem muntar el bloc. Ja haureu vist que només fem servir 3 quadres de cada, excepte a les puntes, que fem servir els 4.


4 DE 4. POTSER HAURIEM DE CANVIAR DE COLORS, OI????

TUTORIAL DE PATCHWORK: BLOQUE 4.

Nuestro cuarto proyecto. Esta vez solo hemos usado triángulos.


Hemos hecho un mini-tutorial para enseñaros como lo hemos realizado.
Hemos utilizado 10 cuadrados de 12X12cm, cada uno de ellos diferente del otro, 5 en color vivo y 5 en color neutro o claro. También podéis substituir los neutros optando solo por uno, pero nosotr@s lo hemos hecho más alocado.


Los hemos emparejado, 1 de color con 1 neutro; los hemos encarado y hemos cosido quetro costuras, una a cada lado.

Una vez cosidos, con una regla, marcamos un aspa en el centro (diagonal y diagonal), cortamos y conseguimos quetro triángulos.

Cuando hemos abierto los triángulos nos han quedado 4 cuadros de 8x8cm aprox. (dependiendo del ancho de las costuras, el máximo ha de ser de 0.5cm, variara la medida por unos pocos milímetros).

A partir de aquí ya podemos montar el bloque. Habréis observado que solo usamos 3 cuadrados de cada, excepto en las puntas que usamos los 4.

4 DE 4. TAL VEZ TENDRIÁMOS QUE CAMBIAR DE COLORES ¿¿¿VERDAD???

PATCHWORK TUTORIAL: BLOCK 4.

Our fourth project. This time we only use triangles.

We have done a mini tutorial to show you how we have done it.
We have used 10 squares of 12X12cm, each one of them different from the other, 5 in vivid color and 5 in neutral or light color. You can also replace the neutral color only for one, but we have done more crazy.

We have paired 1 color and 1 neutral; we have faced them and we have sewn four seams, one on each side.
Already sewn, with a ruler, we have mapped out a cross in the center (diagonal and diagonal) and we cut getting four triangles.


When we opened the triangles, we have kept four squares of approx. 8 x 8 cm (depending on the width you have made to the seams, which should be no more than 0.50 cm, the size may vary by millimeters)
.
From here we can already mount block. You may have notice we use only 3 squares of each, except at the tips, which we use all 4.

4 OF 4. MAYBE WE SHOULD CHANGE COLORS, RIGHT????

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page