Skip links

TUTORIAL: COIXÍ DE TRAPILLO

Fa un parell de setmanes vaig ordenar el petit talleret que tinc a casa, no sabeu com n’és de fàcil desordenar-lo, tinc una habilitat especial per deixar-ho tot damunt la taula dies i dies. Així que intentant ordenar-ho tot per tipus de materials, colors, utilitats…. vaig guardar, també, la muntanya de trapillo, pensant que n’havia de fer alguna cosa. I voilaaaaà… un coixí!!!!!

Hace ya un par de semanas ordené el pequeño taller que tengo en casa, no sabéis como es de fácil desordenarlo, tengo una habilidad especial para dejarlo todo encima de la mesa durante días y días. Así que intenté ordenarlo todo por materiales, colores, utilidades… y guardé la montaña de trapillo pensando que tenía que hacer algo con ellos. Y voilaaaaaá… una almohada!!!!!

Primer, però vaig fer el tafaner pel pinterest , perquè buscava algun tipus de coixí diferent als habituals i em vaig decidir per fer aquesta monada que he trobat aquí.
Primero, le di un vistazo al pinterest, porque quería buscar alguna almohada distinta a las habituales y me decidí por hacer esta monada que encontré aquí.

Tot i que el tutorial està molt bé i s’entén perfectament us deixo unes explicacions del procés.
Aunque el tutorial está muy bien y se entiende bastante, os dejo unas explicacions del proceso.
PAS A PAS:

TRIANGLE CENTRAL
Primer teixirem 21 triangles com s’indica a continuació. Utilitzarem l’agulla corresponent en funció al tipus de trapillo.
Primero tejeremos 21 triangulos como se indica a continuación. Utilizaremos la aguja correspondiente en función del tipo de trapillo.

Començar a teixir 4 cadenetes.
Empezar a tejer 4 cadenetas.


Teixir un p. alt a la primera cadeneta, continuar amb 3 cadenetes per iniciar la següent volta.

Tejer un p. alto en la primera cadeneta, continuar con 3 cadenetas para iniciar la siguiente vuelta.

Teixir 2 p. alts (en total 3 punts)i seguir amb 3 cadenetas per iniciar la següent volta.
Tejer 2 p. altos y seguir con 3 c(en total 3 puntos)adenetas para iniciar la siguiente vuelta.

Teixir 3 p. alts (en total 4 punts) i seguir amb 3 cadenetes per començar la següent volta.

Tejer 3 p. altos (en total 4 puntos) y seguir con 3 cadenetes pera empezar con la siguiente vuelta.

Teixir 4 p. alts (en total 5 punts) i teixir 3 cadenetes per començar la següent volta.

Tejer 4 p. altos (en total 5 puntos) y tejer 3 cadenetas para empezar la siguiente vuelta.

Teixir 5 p. alts (en total 6 punts) i en la següent volta teixir 3 cadenetes i 6 p. alts (en total 7).
Tejer 5 p. altos (en total 6 puntos) y en la siguiente vuleta tejer 3 cadeneteas y 6 p. altos (en total 7).
Per finalitzar teixir 3 cadenetes i 7 p. alts (en total 8). Tancar amb un p. ras.
Para finalizar tejer 3 cadenetas y 7 p. altos (en total 8). Cerrar con un p. raso.

TRIANGLES LATERAL
Teixirem 6 triangles rectangles per crear les parts rectes del coixí.
Tejer 6 triangulos rectangulos para crear las partes rectas de la almohada.

Començar amb 4 cadenetes i seguir amb un p. alt.
Empezar con 4 cadenetas y seguir con un p. alto.

Teixir 2 p. alts, però enlloc de fer-ho en el primer punt els teixirem en el segon. Seguir la següent volta amb 3 cadenetes i 3 p. alts. Aquesta és la diferència amb l’altre triangle i el que farà que aquest sigui rectangle.
Tejer 2 p. altos, pero en vez de hacerlo en el primer punto los tejeremos en el segundo. Seguir la siguient vuelta con 3 cadenetas y 3 p. altos. Esta es la diferencia con el otro triangulo y lo que hará que este sea rectangulo.

Teixirem 3 cadenetes i 4 p. alts. Seguirem amb 3 cadenetes més, per teixir la següent volta, i amb 5 p. alts.
Tejeremos 3 cadenetas y 4 p. altos. Seguiremos con 3 cadenetas más, para tejer la siguiente vuelta, y con 5 p. altos.

Finalment teixir 3 cadenetes i 6 p. alts. Tancar amb un p. ras.
Finalmente tejer 3 cadenetas y 6 p. altos. Cerrar con un p. raso.


Aquest és el resultat final.
Este es el resultado final.

Després de teixir els diferents triangles cal cosir-los amb l’agulla de llana disposant-los de la següent manera. En aquest cas hem teixit l’altre part del coixí amb punt alt, fins a tenir la mateixa mida que la part dels triangles, però fent els traus amb cadenets per als botons.
Después de tejer los diferentes triangulos hay que coserlos con la aguja de lana disponiendolos de la siguiente manera. En este caso hemos tejido la otra parte de la almohada con puntos altos, hasta tener la misma medida que la parte de los triangulos, pero haciendo con cadenetas los agujeros para los botones.

Per unir les dues parts teixir en punt baix tres dels quatre costats i teixir 4 p. baixos als laterals per crear així la cantonada.
Para unir las dos partes tejer en punto bajo tres de los cuatro lados y tejer 4 p. bajos en los laterales para crear así las esquinas.

Núria ^_^

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page