Skip links

QUAN HANDBOX VA PROPOSAR A LES ANTÒNIES PROVAR L’HPSPROUT. MINI ÀLBUM “UNDER THE SEA”.

Com ja sabeu, Les Antònies formem part de la comunitat Handbox i quan vàrem rebre un mail proposant-nos participar en el repte HPSproutno ho vàrem dubtar. De seguida demanàrem cita per rebre la formació.
L’HPSprout és un ordinador molt intuïtiu: el teclat es projecta damunt d’una estoreta i pots treballar des de la pantalla com si fos una tablet; la seva interface és tan immersiva que trenca les barreres entre l’usuari i l’ordinador; el seu escàner integrat no és només un escàner tradicional, és 2D i 3D: pots escanejar qualsevol objecte, volum o textura; te un teclat virtual i permet treballar amb dues pantalles: la del monitor i la què es projecta a l’estoreta cada una independent de l’altra. Un ordinador pensat per treballar amb total llibertat, sense obstacles ni retards i amb possibilitats infinites de tenir una gratificadora experiència per deixar anar la creativitat sense límits.
Les Antònies hem aprofitat la tecnologia de l’HPSprout, per escanejar i jugar amb textures i volums, per crear un mini àlbum inspirat en el mar. Al poder utilitzar objectes, hem creat els nostres papers d’Scrapbook amb conquilles, botons i d’altres elements per obtenir unes imatges molt reals; també hem aprofitat el realisme de les imatges per convertir-ne algunes en fotografies, i hem combinat dibuixos, objectes i textures creant tot un món de possibilitats infinites a la nostra mesura. La resta l’hem feta de la manera tradicional: retallant, enganxant i muntant.
El millor d’aquest repte, i per la qual cosa necessitem la vostra col·laboració, és el premi: el projecte guanyador rebrà un ordinador HPSprout. Per això us demanem que des del 4 al 10 de juliol visiteu la pàgina Handbox-HPSprouti que, si ho considereu oportú, ens voteu per poder ser part dels finalistes i aconseguir que el jurat ens consideri mereixedores d’aquest premi tan magnífic.

LES ANTÒNIES VOLEM L’HPSPROUT!!!

CUANDO HANDBOX PROPUSO A LES ANTÒNIES PROBAR EL HPSPROUT. MINI ÁLBUM “UNDER THE SEA”.

Como ya sabéis, Les Antònies formamos parte de la comunidad Handbox y cuando recibimos un mail proponiéndonos participar en el reto HPSprout no lo dudamos. En seguida pedimos cita para recibir la formación.
El HPSprout es un ordenador muy intuitivo: el teclado se proyecta sobre una alfombrilla y puedes trabajar desde la pantalla como si fuera una tablet; su interface es tan inmersiva que rompe las barreras entre el usuario y el ordenador; su escáner integrado no es solo un escáner tradicional, es 2D i 3D: puedes escanear cualquier objeto, volumen o textura; tiene un teclado virtual y permite trabajar con dos pantallas: la del monitor y la qué se proyecta en la alfombrilla. Un ordenador pensado para trabajar con total libertad, sin obstáculos ni retrasos y con posibilidades infinitas de tener una gratificadora experiencia para dejar volar la creatividad sin límites.
Les Antònies hemos aprovechado la tecnología de el HPSprout, para escanear y jugar con texturas y volúmenes, para crear un mini álbum inspirado en el mar. Al poder utilizar objetos, hemos creado nuestros papeles de Scrapbook con conchas, botones y otros elementos para obtener unas imágenes muy reales; también hemos aprovechados el realismo de las imágenes para convertir a algunas en fotografías, y hemos combinado dibujos, objetos y texturas creando todo un mundo de posibilidades infinitas a nuestra medida. El resto lo hemos hecho de la manera tradicional: recortando, pegando y montando.
Lo mejor de este reto, y por lo cual necesitamos vuestra colaboración, es el premio: el proyecto ganador recibirá un ordenador HPSprout. Por esto os pedimos que desde el 4 al 10 de julio visitéis la página Handbox-HPSprout y que, si lo consideráis oportuno, nos votéis para poder ser parte de los finalistas y conseguir que el jurado nos considere merecedoras de este premio tan magnífico.¡¡¡LES ANTÒNIES QUEREMOS EL HPSPROUT!!!

WHEN HANDBOX PROPOSED TO LES ANTONIES TRY THE HPSPROUT. MINI ALBUM «UNDER THE SEA».

As you know, Les Antònies are part of the Handboxcommunity and when we received an email proposing to participate in the challenge HPSprout we no doubt it. Immediately we ask for a date to receive the training.
The HPSprout is a very intuitive computer: the keyboard is projected on a mat, and you can work from the screen as if it were a tablet; its interface is so immersive that breaks the barriers between the user and the computer; its integrated scanner is not only a traditional scanner, it’s a 2D and 3D: you can scan any object, volume or texture; it has a virtual keyboard and allows you to work with two screens: one is the monitor and the other one where is projected on the mat. A computer designed to work freely, without obstacles or delays and with endless possibilities of having a rewarding experience to let fly unlimited creativity.
Les Antònies have taken advantage of the technology of the HPSprout, to scan and play with textures and volumes, to create a mini album inspired by the sea. Be able to use objects, we have created our Scrapbookpapers with shells, buttons and other elements to obtain some very real pictures; we have also utilized the realism of the images to make some photographs, and have combined drawings, objects and textures, creating a world of infinite possibilities to our measure. The rest we have done in the traditional way: cutting, pasting and mounting.
The best of this challenge, and therefore we need your collaboration, the prize: the winning project will receive a computer HPSprout. For this reason we ask you to visit the Handbox-HPSproutpage from 4 to 10 July and that, if you consider it opportune, you vote us for to be part of the finalists and get that the jury consider us worthy of this as Grand Prize. 

 Dejanos tu voto aquí


Para poder votar, haced  click aquí 

LES ANTÒNIES WANT THE HPSPROUT!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page