Skip links

FUNDA DE ROBA PER L’ORDINADOR: TUTORIAL


S’ha de complir allò que es promet.

Les mides i quantitats són per un ordinador de 37 cm x 24 cm x 3,50 cm.


Necessitarem:
Llis pel folre: 57,50 cm x 33 cm.
Estampat (marró): 57,50 cm x 27 cm.
Estampat (turquesa): 57,50 cm x 28 cm.
Buata: 57,50 x 42 cm. 1. Es cusen les tres teles. Ha de quedar la que faci funció de gira (la marró) al mig.
 2. S’ha de cosir la buata a la part interior tal com mostrem a l’esquema.
 3. S’ha de plegar com si fos una carpeta, quedant la roba llisa damunt per poder cosir les costures.
 4. Cosir la costura lateral i la inferior, posar un biaix o polir les costures i girar.

JA TENIM LA FUNDA FETA!!!FUNDA DE TELA PARA EL PORTATIL: ESQUEMA

Lo prometido es deuda.
Las medidas y cantidades son para un ordenador de 37 cm x 24 cm x 3,50 cm.

Necesitaremos:
Lisa para el forro: 57,50 cm x 33 cm.
Estampado (marrón): 57,50 cm x 27 cm.
Estampado (turquesa): 57,50 cm x 28 cm.
Guata: 57,50 x 42 cm.
 1. Se cosen las tres telas. La que hace la función de vuelta (la marrón) ha de quedar en medio.
 2. Se ha de coser la guata en la parte interior tal como mostramos en el esquema.
 3. Se ha de doblar como si fuera una carpeta, quedando la ropa lisa por encima para poder coser las costuras.
 4. Coser la costura lateral y la inferior, poner un bies o pulir las costuras y girar.

¡¡ YA TENEMOS LA FUNDA HECHA!!FABRICS COVER FOR THE LAPTOP: SCHEMA.

We must comply with what is promised.
The sizes and quantities are for a computer of 37 cm x 24 cm x 3.50 cm.

Need:
Solid cotton for lining: 57, 50 cm x 33 cm.
Pattern cotton (Brown): 57, 50 cm x 27 cm.
Pattern cotton (turquoise): 57, 50 cm x 28 cm.
Wadding cotton for quilting: 57, 50 x 42 cm.
 1. The three fabrics are sewn. The brown fabric must be in the middle.
 2. You have to sew the Wadding cotton for quilting on the inside as we show in the diagram.
 3. It is to bend as if it were a folder, leaving Solid cotton for lining over to be able to sew seams.
 4. Sew the side seam and the bottom, put a bias or buffing the seams and turn off.

WE ALREADY HAVE THE COVER MADE!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page