Skip links

TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI LLIBRETA PELS AMICS INVISIBLES.

Les Antònies estem trobant el gust a això de l’scrapbook. Encara estem aprenent, però les cosetes que fem ens agraden i ens diverteixen.
En el post d’aquesta setmana volem ensenyar-vos una mini llibreta molt ràpida i senzilla de fer. Ens hem inspirat en una feta per SweetBioDesing i, encara què us deixem el vídeo, també us deixem el tutorial dibuixat estil Les Antònies.
Les mides que us donem a l’esquema són per un full A4 (21cmX30cm). Una vegada dibuixats, marcats i plegats tots els plecs, comencem enganxant (nosaltres ho hem fet tot amb cel·lo de doble cara) la part superior i la inferior (1). Ara continuem fent la decoració de la portada, contra portada i llom de la mini llibreta; necessitem dos retalls de paper de 7cmX10cm per les portades i un retall de 2cmX10cm pel llom (2). Girem la llibretai enganxem els laterals que formaran les solapes per poder posar els fulls (3).
Comencem a fer les pàgines de la nostra llibreta. En una tira de paper o cartolina de 24cmX10cm, marquem 3 plecs, és a dir, dividim el full en 4 (6cm). Formem un acordió i ja tenim les primeres 4 pàgines (4). Nosaltres hem fet 4 jocs i els hem enganxat entre ells (5). Ara l’únic que ens queda és col·locar les pàgines dins de les solapes (6) i acabem de decorar la mini llibreta amb els detalls que vulguem (7).
Com podeu veure és molt senzilla i, a més, es pot adaptar a qualsevol estil i gènere. Esperem que us haguem donat una bona idea per aquestes festes.

UNA MINI LLIBRETA PER APUNTAR ELS PENSAMENTS MÉS FELIÇOS!!!TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI LIBRETA PARA LOS AMIGOS INVISIBLES.

Les Antònies estamos encontrando el gusto en esto del scrapbook. Todavía estamos aprendiendo, pero las cositas que hacemos nos gustan y nos divierten.
En el post de esta semana queremos enseñaros una mini libreta muy rápida y sencilla de hacer. Nos hemos inspirado en una hecha por SweetBioDesing y, aún qué os dejamos el vídeo, también os dejamos el tutorial dibujado estilo Les Antònies.
Las medidas que os damos en el esquema son para una hoja A4 (21cmX30cm). Una vez dibujados, marcados y plegados todos los pliegues, empezamos pegando (nosotras lo hemos hecho todo con celo de doble cara) la parte superior y la inferior (1). Ahora continuamos haciendo la decoración de la portada, contra portada y lomo de la mini libreta; necesitamos dos recortes de papel de 7cmX10cm para las portadas y un recorte de 2cmX10cm para el lomo (2). Giramos la libreta y pegamos los laterales que formarán las solapas para poder poner las hojas (3).
Empezamos a hacer las páginas de nuestra libreta. En una tira de papel o cartulina de 24cmX10cm, marcamos 3 pliegues, es decir, dividimos la hoja en 4 (6cm). Formamos un acordeón y ya tenemos las primeras 4 páginas (4). Nosotras hemos hecho 4 juegos y los hemos enganchado entre ellos (5). Ahora lo único que nos queda es colocar las páginas dentro de las solapas (6) y acabamos de decorar la mini libreta con los detalles que queramos (7).
Cómo podéis ver es muy sencilla y, además, se puede adaptar a cualquier estilo y género. Esperamos que os hayamos dado una buena idea para estas fiestas.

¡¡¡UNA MINI LIBRETA PARA ANOTAR LOS PENSAMIENTOS MÁS FELICES!!!SCRAPBOOK TUTORIAL: MINI NOTEBOOK FOR THE INVISIBLE FRIENDS.

Les Antònies are finding the taste to it of the scrapbook. We’re still learning, but the little things we do we like and we have fun.
In the post this week we would like to show you a mini notebook very fast and simple to do. We have been inspired by one made by SweetBioDesingand, even if we leave you the video, also take a look at the tutorial outlined in Les Antònies style.
The sizes which we give to the scheme are for a page A4 (21cmX30cm). Once drawn, marked and folded all the pleats, begin pasting (we’ve done it all with double-sided tape) the upper and lower part (1). Now we start making the décor of the front cover, against cover and spine of the mini notebook; we need two scraps of paper 7cmX10cm for the covers and a clipping of 2cmX10cm for the spine (2). Turn the notebook and attach the sides that form the flaps to get the sheets (3).
We begin to make the pages of our notebook. In a strip of paper or cardboard 24cmX10cm, mark 3 folds, that is to say, we divide the sheet into 4 (6 cm). We made an accordion and we already have the first 4 pages (4). We have done 4 sets and we’ve stuck with each other (5). Now the only thing we have left is to place the pages inside of the flaps (6) and just decorate the mini notebook with the details we want (7).
As you can see is very simple and, in addition, can be adapted to any style and genre. We hope you have a good idea for these parties.


A MINI NOTEBOOK TO WRITE DOWN MORE HAPPY THOUGHTS!!!


 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page