Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: LOG CABIN, EL MÁS CLÁSICO DE LOS CLÁSICOS.

Pel primer bloc de l’any 2015, Les Antònies hem escollit el més clàssic: el Log Cabin.
És senzill i molt divertit de fer; a més es poden fer mil i una combinacions de colors i d’efectes. Nosaltres ho hem fet amb 5 teles diferents (tres d’elles les que ens va regalar Lois “Mamá Nenufar”) i ens ha quedat molt modern i contrastat.
En l’esquema us donem la distribució i les mesures aproximades, però vosaltres, una vegada tingueu apresa la rutina, podreu adaptar-ho tot a la vostra conveniència.
Comencem el tutorial. Per la base o peça central, hem escollit un quadrat negre de 6cmX6cm (1). La història o llegenda, diu que al centre s’ha de posar un quadratvermell, perquè és el cor de la llar, però nosaltres som una mica més modernes i hem escollit el color negre, per neutre i contrastat. A continuació, cosim a una de les bandes un altre quadratde 6cmX6cm de tela estampada (2). I ara comença la rutina: tots els rectangles, a partir d’ara, tindran 6cm d’ample; la llargada dependrà de la posició on vagi. Els propers dos rectangles són de 6cmX12cm; han de ser tan llargs com la secció que ja tenim cosida. Escollim un i el cosim abastant els dos quadrats (3); si ens ha quedat llarg, el quadrem. Ara cosim l’altre rectangle (4); fixeu-vos que treballem sempre en espiral. Procedim com abans: si és massa llarg, el quadrem. Continuem, sempre en espiral amb la resta de rectangles(5, 6, 7, 8 i 9). Nosaltres ho hem deixat aquí (10), però es pot fer tan gran com es vulgui. Quan L’Antònia més gran era petita, es va fer un fart de veure com l’àvia de Les Antònies feia coixins de Log Cabin de totes les mesures. Afegia tires de tela fins que tenia tot el coixí cobert; i aprofitava retalls de vestits, camises, tovalles, qualsevol cosa que tingués a l’abast.
Les mesures detallades i l’ordre de costura les teniu en la figura (11); la combinació de teles i la seva disposició les trobareu a la figura (12).
Esperem que el Log Cabin us agradi tant com a nosaltres. Les combinacions són infinites i s’adapta a qualsevol nivell d’experiència.

EL COR DE LA LLAR SEMPRE ESTÀ AL CENTRE!!!


TUTORIAL PATCHWORK: LOG CABIN, EL MÁS CLÁSICO DE LOS CLÁSICOS.

Para el primer bloc del año 2015, Les Antònies hemos escogido el más clásico: el Log Cabin.
Es sencillo y muy divertido de hacer; además se pueden hacer mil y una combinaciones de colores y efectos. Nosotras lo hemos hecho con 5 telas diferentes (tres de ellas las que nos regalo Lois “Mamá Nenufar”) y nos ha quedado muy moderno y contrastado.
En el esquema os damos la distribución y las medidas aproximadas, pero vosotr@s, una vez tengáis la rutina aprendida, podréis adaptarlo a vuestra conveniencia.
Comencemos el tutorial. Para la base o pieza central, hemos escogido un cuadrado negro de 6cmX6cm (1). La historia o leyenda, dice que en el centro se ha de poner un cuadrado rojo, porqué es el corazón del hogar, pero nosotras somos un poco más modernas y hemos escogido el color negro, por neutro y contrastado. A continuación, cosemos a uno de los lados otro cuadrado de 6cmX6cm de tela estampada (2). Y ahora empieza la rutina: todos los rectángulos, a partir de ahora, tendrán 6cm de ancho; el largo dependerá de la posición en que estén. Los siguientes dos rectángulosson de 6cmX12cm; han de ser tan largos como la sección que ya tenemos cosida. Escogemos uno y lo cosemos a lo largo de los dos cuadrados (3); si nos ha quedado largo, lo cuadramos. Ahora cosemos el otro rectángulo (4); fijaos que trabajamos siempre en espiral. Procedemos como antes: si es más largo, lo cuadramos. Continuamos, siempre en espiral con el resto de rectángulos(5, 6, 7, 8 i 9). Nosotras lo hemos dejado aquí (10), pero se puede hacer tan grande como se quiera. Cuando La Antònia más mayor era pequeña, se harto de ver como la abuela de Les Antònies hacia cojines de Log Cabin de todas las medidas. Añadía tiras de tela hasta que tenía todo el cojín cubierto; y aprovechaba retales de vestidos, camisas, manteles, cualquier cosa que tuviera a mano.
Las medidas detalladas y el orden de costura las tenéis en el cuadro (11); la combinación de telas y su disposición las encontraréis en el cuadro (12).
Esperamos que el Log Cabin os guste tanto como a nosotras. Las combinaciones son infinitas y se adapta a cualquier nivel de experiencia.¡¡¡EL CORAZÓN DEL HOGAR SIEMPRE ESTÁ EN EL CENTRO!!!

TUTORIAL PATCHWORK: LOG CABIN, THE MOST CLASSIC OF CLASSICS.

For the first bloc of 2015, Les Antònies have chosen the most classic: the Log Cabin.
It is simple and very fun to do; besides you can make a thousand combinations of colours and effects. We’ve done with 5 different fabrics (three of them that we gave Lois “Mamá Nenufar») and we still have very modern and contrasted.
In the schema we give the distribution and approximate measurements, but you, once you have learned the routine, can adapt it to your convenience.
We begin the tutorial. The base or centrepiece, we have chosen a black square of 6cmX6cm (1). History or legend, says that in the centre has put a red square, because it is the heart of the home, but we are a bit more modern and we have chosen the colour black, for neutral and contrasting. Then, sew in one of the sides another 6cmX6cm square patterned fabric (2). And now begins the routine: all rectangles, from now on, there will be 6 cm wide; the length will depend on the position where it goes. The next two rectanglesare 6cmX12cm; should be as long as the section that already has sewn. Choose one and sew covering the two squares(3); if it is still long, we trimmed. Now sew the other rectangle (4); note that we always work in spiral. We proceed as before: if it’s too long, we trimmed. Still, always in spiral, sew the rest of rectangles (5, 6, 7, 8 and 9). We have stopped here (10), but you can make it as large as you want. When the older Antònia was small, was tired to see how Les Antònies’s Grandma made Log Cabin cushions of all measures. She added strips of cloth until they had everything covered pad; and took cuts of suits, shirts, tablecloths, whatever she had available.
You have the detailed measurements and order of sewing in the box (11); you will find the combination of fabrics and available in the box (12).
We hope that the Log Cabin you like it as much as to us. The combinations are endless and adapts to any level of experience.


THE HEART OF THE HOME IS ALWAYS IN THE CENTER!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page