Skip links

TUTORIAL GANXET: UN CISTELL DE DRAPET PER A TOT ALLÒ QUE VULGUIS.

Després de molt de temps, Les Antònies hem tornat a fer servir el drapet. Ens hem decidit per fer un cistell ovalat o allargat que pot servir per a qualsevol cosa. És tan versàtil que pot ser una panera, un cistell pels pinzells o els llapis o, fins i tot, una jardinera per posar torretes amb plantes.
És molt senzill de fer; l’única dificultat rau en la base, però podeu seguir l’estructura que vàrem utilitzar per fer els moneders de puntde tapisseria. De tota manera, us donarem unes instruccions bàsiques: comencem fent 15 punts de cadeneta; treballarem tot el cistell amb punt baix, per això comencem la primera volta amb una cadeneta i fem un punt baix a cada cadeneta; quan arribem al final, en comptes de girar, fem un augment i continuem per la part de sota de les cadenetes un altre augment, es a dir, dos punts en la mateixa cadenetai continuem com abans, un punt a cada cadeneta; quan arribem al final, augment i augment. Si voleu una base més ampla repetiu l’operació fent augments  a les quatre cantonades; nosaltres hem començat directament a treballar el cistell en rodó, sense fer més augments; hem teixit fins que ens hem acabat del cabdell.
Ja ho sabeu: us donem la base i vosaltres decidiu si ho voleu més gran més petit, més ample… La tècnica és la mateixa. Esperem haver-vos donat una altra idea per nodrir la vostra creativitat.

PEL PA, ELS LLAPIS O LES PLANTES!!!

TUTORIAL GANCHILLO: UN CESTO DE TRAPILLO PARA TODO AQUELLO QUE QUIERAS.

Después de mucho tiempo, Les Antònies hemos vuelto a usar el trapillo. Nos hemos decidido a hacer un cesto ovalado o alargado que puede servir para cualquier cosa. Es tan versátil que puede ser una panera, un cestopara los pinceles o los lápices o, incluso, una jardinera para poner tiestos con plantas.
Es muy sencillo de hacer; la única dificultad está en la base, pero podéis seguir la estructura que utilizamos para hacer los monederos de punto de tapicería. De todas maneras, os daremos unas instrucciones básicas: empezamos haciendo 15 puntos de cadeneta; trabajaremos todo el cesto con punto bajo, por eso empezamos la primera vuelta con una cadeneta y hacemos un punto bajo en cada cadeneta; cuando llegamos al final, en vez de girar, hacemos un aumento y continuamos por la parte de debajo de las cadenetas otro aumento, es decir, dos puntos en la misma cadeneta y continuamos como antes, un punto en cada cadeneta; cuando llegamos al final, aumento y aumento. Si queréis una base más ancha repetís la operación haciendo aumentos en las cuatro esquinas; nosotras hemos empezado directamente a trabajar el cesto en redondo, sin hacer más aumentos; hemos tejido hasta que hemos acabado el ovillo.
Ya lo sabéis: os damos la base y vosotr@s decidís si lo queréis más grande más pequeño, más ancho… La técnica es la misma. Esperamos haberos dado otra idea para nutrir vuestra creatividad.


¡¡¡PARA EL PAN, LOS LÁPICES O LAS PLANTAS!!!

CROCHET TUTORIAL: A BASKET OF T-SHIRT YARN FOR EVERYTHING YOU WANT.

After a long time, Les Antònies have returned to using the t-shirt yarn. We have decided to make an oval or elongated basket which can serve for anything. It is so versatile that it can be a bread basket, a basket for the brushes or pencils or, even, a planter to put pots with plants.
It is very simple to make; the only difficulty lies in the base, but you can follow the structure that we use to make the purses of tapestry crochet. Anyway, we will give you some basic instructions: begin by making a 15 chain points; we will work around the basket with single treble crochet point, which is why we started the first round with a 1 chain and do a single crochet in each chain; when we arrived at the end, instead of turn off, do an increase and continue to the bottom of the also another increase, that is to say, two points in the same chain and continue as before, a point to each chain; when you reach the end, rise and rise. If you want a wider base repeat the operation by increases in the four corners; we have started to work directly on the basket in round, without making further increases; we have crocheted until we have finished the yarn ball.
You already know: we give you the base and you decide if you want bigger smaller, wider … The technique is the same. We hope to have given you another idea to nurture your creativity.

FOR THE BREAD, THE PENCILS OR THE PLANTS!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page