Skip links

TUTORIAL GANXET: DIFERENT LLANA; LA MATEIXA FLOR.

Per fi, Les Antònies, us tornem a presentar un projecte de ganxet.
Ens venia de gust fer una cosa bonica i senzilla i, a Pinterest, vàrem trobar aquesta idea que pot tenir diferents aplicacions. Les flors que hem fet s’adapten perfectament a aquesta premissa.
Hem fet un esquema on es veuen perfectament les passes, però de tota manera us donarem una petita explicació: comencem fent 6 punts de cadeneta que unim amb un punt lliscant. A continuació, fem 3 cadenetes i fem 19 punts alts, en total 20 barretes. La 3ª volta comença amb 3 cadenetes, a partir d’aquí 19 p. alts amb la següent cadència: 3cad+1p.alt+2cad+1p.alt+1p.alt+2cad+1p.alt+1p.alt… i així fins a acabar tota la volta. La 4ª volta comença amb 2 p.lliscants per començar damunt de les 2 primeres cad. de la volta inferior, aquí farem 3 cad.+1p.alt+2 cad+ 1p.alt+1p.alt; el següent p.alt anirà damunt de les següents 2 cad. de la volta inferior: 1p.alt+1p.alt+2 cad+1p.alt+1p.alt…. fins acabar la volta. Arribem a l’última volta; aquí farem els pètals; farem el mateix que hem fet a la 4ªvolta:2 punts lliscants per situar-nos a les 2 cad. inferiors i començar amb les 3 cad.; cada pètal està format per 7 barretes i cada un està unit a l’altre per un punt baix. Ja tenim la nostra flor feta.
Nosaltres us hem presentat les flors en diferents materials: les més petites (lila i turquesa) estan fetes amb llana fina; la gran (vermella) amb llana gruixuda .
Esperem que us agradi i feu un munt de projectes amb aquest patró.
FLORS PER ESTALVIS I TAPETS MENTRE ESPEREM EL BON TEMPS!!!

TUTORIAL GANCHILLO: DIFERENTE LANA; LA MISMA FLOR.

Por fin, Les Antònies, os volvemos a presentar un proyecto de ganchillo.
Nos apetecía hacer una cosa bonita y sencilla y, en Pinterest, encontramos esta idea que puede tener diferentes aplicaciones. Las floresque hemos hecho se adaptan perfectamente a esta premisa.
Hemos hecho un esquema donde se ven perfectamente los pasos, pero de todas formas os daremos una pequeña explicación: empezaremos haciendo 6 puntos de cadeneta que unimos con un punto deslizante. A continuación, hacemos 3 cadenetas y hacemos 19 puntos altos, en total 20 baretas. La 3ª vuelta empieza con 3 cadenetas, a partir de aquí 19 p. altos con la siguiente cadencia: 3cad+1p.alt+2cad+1p.alt+1p.alt+2cad+1p.alt+1p.alt… y así hasta acabar toda la vuelta. La 4ª vuelta empieza con 2 p.deslizantes para empezar sobre las 2 primeras cad. de la vuelta inferior, aquí haremos 3 cad.+1p.alt+2 cad+ 1p.alt+1p.alt; el siguiente p.alt ira sobre las siguientes 2 cad. de la vuelta inferior: 1p.alt+1p.alt+2 cad+1p.alt+1p.alt…. hasta acabar la vuelta. Llegamos a la última vuelta; aquí haremos los pétalos; haremos lo mismo que hemos hecho en la 4ª vuelta: 2 puntos deslizantes para situarnos en las 2 cad. inferiores y empezar con las 3 cad.; cada pétalo está formado por 7 baretas y cada uno está unido al otro por un punto bajo. Ya tenemos nuestra flor hecha.
Nosotras os hemos presentado las flores en diferentes materiales: las más pequeñas (lila y turquesa) están hechas con lana fina; la grande (roja) con lana gruesa.
Esperamos que os guste y hagáis un montón de proyectos con este patrón.


¡¡¡FLORES PARA POSAVASOS Y TAPETES MIENTRAS ESPERAMOS EL BUEN TIEMPO!!!

CROCHET TUTORIAL: DIFFERENT WOOL; THE SAME FLOWER.

Finally, Les Antònies, we are back to present a crochetproject.
We wanted to do something nice and simple and, in Pinterest, we find this idea that you can have different applications. Theflowers that we have made are adapted perfectly to this premise.
We’ve done a scheme where you look perfectly the footsteps, but anyway we will give a small explanation: we are doing 6 chain points that joined with a slider. Then, we have 3 chain p. and 19 double treble points and we also have, in total, 20 bars. The 3rd round starts with 3 chain p., from here 19 dtp. with the next cadence: 3chp + 1 dtp. + 2chp + 1 dtp. + 1dtp + 2chp + 1 dtp + 1 dtp … and so to end of the whole lap. The 4th round starts with 2 sliders p. to start on the first 2 chp. in the lower round, here we have 3 chp. + 1 dtp. + 2 chp + 1 dtp + 1 dtp; the following 1 dtp will be on the following 2 chp. In the lower round: 1 dtp. + 1 dtp. + 2 chp. + 1 dtp. + 1 dtp. … until end of turn. We arrived at the final lap; here we have the petals; we will do the same as we have done in the 4th round: 2 sliding points to place ourselves at 2 chp. below and start with the 3 chp.; each petal is made up of 7 bars and each one is attached to each other by a single crochet. We already have our flowermade.
We’ve featured flowers in different materials: the smallest (lilac and turquoise) are made with fine wool;the big one (Red) with thick wool .
We hope that you enjoy it and do a lot of projects with this pattern.


FLOWERS TO SAVINGS AND MATS WHILE WE WAIT THE GOOD WEATHER!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page