Skip links

TUTORIAL: BANDEROLES PER A LA PETITA MARTINA

 Ja fa unes setmanes vaig teixir unes banderoles per a la petita Martina, la filla d»una amiga que aquest setembre va néixer. No són les primeres que teixeixo i intueixo que no seran les últimes, perquè ara estic en aquell moment de la vida en el qual el meu voltant està replet d»amics i familiars que s»animen a fer créixer la família. I això ha fet que en poc temps hagi teixit tot de cosetes per a nadons: sonalls, porta-xumets, joguines, robeta… però les banderoles en especial són un projecte que queda molt bonic amb poca estona de feina.

És per això que m»he animat a fer-ne un tutorial per si algú de vosaltres també vol guarnir alguna l»habitació d»un petitet/a o qualsevol altres espais. 

Ya hace unas semans que tejí unas banderolas para la pequeña Martina, la hija de una amiga que este setiembre nació. No son las primeras que tejo y intuio que no seran tampoco las últimas, porque estoy en uno de esos momentos de la vida en los que a mi alrededor está repleto de amigos y familiares que se animaron en hacer crecer a la familia. Y esto ha hecho que en poco tiempo haya tejido un montón de cosas para bebés: sonajeros, chupeteros, juguetes, ropita… pero las banderolas en especial son un proyecto que queda muy bonito con poco rato de trabajo.

Es por esto que me he animado a hacer el tutorial para si quién quiera decorar alguna habitación de bebé o cualquier otro espacio.
PAS A PAS:

 

Iniciar amb 4 cadenetes i tancar-les amb un punt ras. Teixir 3 cadenetes i 3 punts alts en el forat que hem creat.Iniciar con 4 cadenetas y cerrarlas con un punto raso. Tejer 3 cadenetas y 3 puntos altos en el agujero que hemos creado.

Seguir amb 3 cadenetes, 4 p. alts, 3 cadenetes, 4 p. alts més, 3 cadenetes i tancar amb un p. ras. Canviar de color i començar amb 3 cadenetes.
Seguir con 3 cadenetas, 4 p. altos, 3 cadenetas, 4 p. altos más, 3 cadenetas y cerrar con un p. raso. Cambiamos de color y empezamos con 3 cadenetas.


Seguir amb 3 p. alts, 3 cadenetes i 4 p. alts en el mateix forat. Teixir 4 p. alts, 3 cadenetes i 4 p. alts en el següent forat, repetir el mateix pas en l»últim forat. Tancar amb un p. ras. Canviem de color i teixim 3 cadenetes.
Seguir con 3 p. altos, 3 cadenetas y 4 p. altos en el mismo agujeros. Tejer 4 p. altos, 3 cadenetas y 4 p. altos en el siguiente agujero, repetir el mismo paso en el último agujero. Cerrar con un p. raso. Cambiamos de color y tejemos 3 cadenetas.

Seguim teixint 3 p. alts en el mateix forat que les 3 cadenetes. En el següent teixim 4 p. alts, 3 cadenetes i 4 p. alts més. Seguim en el següent espai on hi teixirem 4 p. alts més. Repetirem aquesta seqüència fins al final, tancant amb un p. ras. Canviem de color i teixim 3 cadenetes per iniciar l»última volta.
Seguimos tejiendo 3 p. altos en el mismo agujeros que las 3 cadenetas. En el siguiente tejemos 4 p. altos, 3 cadenetas y 4 p. altos más. Seguimos en el siguiente espacio donde tejeremos 4 p. altos más. Repetiremos esta secuencia hasta al final, cerrando con un p. raso. Cambiamos de color y tejemos 3 cadenetas.Aquesta volta final es realitza de la mateixa manera que la volta passada, respectant que a les cantonades cal teixir 2 grups de 4 p. alts dividits per 3 cadenetes i que en els laterals tan sols un grup de 4 p. alts.
Esta vuelta final se realiza de la misma manera que la vuelta pasada, respetando que en las esquinas hay que tejer 2 grupos de 4 p. altos divididos por 3 cadenetas y que en los laterales tan solo un grupo de 4 p. altos.

Aquí podeu veure com queden penjades a l»habitació de la Martina.
Aquí podeis ver como quedan colgadas en la habitación de Martina.


Núria   ^_^

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page