Skip links

Ganchillo: GRANNY, de círculo a cuadrado.

Avui 2×1; d’un cercle creem un granny.
Ja veureu que és molt senzill i, a més, us deixarem el patró i l’esquema de l’un i l’altre.

CERCLE

Comencem amb 5 punts de cadeneta i amb un punt lliscant fem un cercle.

Volta 1: 4 punts de cadeneta, 1 punt alt, 1 punt de cadeneta, 1 punt alt, fins a tenir 12 varetes.
Volta 2: 4 punts de cadeneta, 2 punts alts + 1 cad. (dues varetes a cada punt de cadeneta inferior, es a dir, 24 varetes).
Volta 3: 3 punts de cadeneta, 2 punts alts + 1 cad. (tres varetes a cada punt de cadeneta inferior, es a dir, 36 varetes).

Ja teniu el cercle. Si feu uns quants es poden unir i fer un tapet, una manteta, collarets, el que vulgueu.
PASSAR A QUADRAT

Partim del cercle que hem fet abans.

Fem 4 punts de cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts + 2 cadenetes i en el mateix espai 3 punts alts + 1 cad… Ho repetim fins arribar al inici: allà fem 3 punts alts + 2 cad + 2 punts alts + 1 punt lliscant per unir.
Passem a la segona volta: El mateix procediment, es a dir, a les cantonades 3 punts alts + 2 cad + 3 punts alts al mateix espai.

Nosaltres l’hem fet només de 5 voltes (3 del cercle+ 2 per fer el quadrat) però vosaltres podeu fer les que vulgueu. Només heu de tenir en compte que cada vegada hi haurà més espais de 3 varetes entre les cantonades.


Esperem haver despertat la vostra inspiració!!!

HEM ACONSEGUIT LA QUADRATURA DEL CERCLE!!!

GANCHILLO: GRANNY, DEL CIRCULO AL CUADRADO.

Hoy 2×1; de un circulo crearemos un granny.
Ya veréis que es muy sencillo y, a demás, os dejaremos el patrón y el esquema de lo uno y de lo otro.
CIRCULO

Empezamos con 5 puntos de cadeneta y con un punto deslizante hacemos un círculo.

Vuelta 1: 4 puntos de cadeneta, 1 punto alto, 1 punto de cadeneta, 1 punto alto, hasta tener 12 barretas.
Vuelta 2: 4 puntos de cadeneta, 2 puntos altos + 1 cad. (dos barretas en cada punto de cadeneta inferior, es decir, 24 barretas).
Vuelta 3: 3 puntos de cadeneta, 2 puntos altos + 1 cad. (tres barretas en cada punto de cadeneta inferior, es decir, 36 barretas).

Ya tenéis el círculo. Podéis hacer varios y unirlos para hacer un tapete, una mantita o un collar, lo que queráis.

PASAR A CUADRADO

Partimos del círculo que hemos hecho antes.

Hacemos 4 puntos de cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 2 cadenetas y en el mismo espacio 3 puntos altos + 1 cad… Lo repetimos hasta llegar al inicio: allí hacemos 3 puntos altos + 2 cad + 2 puntos altos + 1 punto deslizante para unir.
Pasemos a la segunda vuelta: El mismo procedimiento, es decir, en las esquinas 3 puntos altos + 2 cad + 3 puntos altos en el mismo espacio.

Nosotr@s hemos hecho solo 5 vueltas (3 del circulo + 2 para hacer el cuadrado) pero vosotr@s podéis hacer las que queráis. Solo habéis de tener en cuenta que cada vez habrá más espacios de 3 barretas entre las esquinas.


¡¡Esperamos haber despertado vuestra inspiración!!

¡¡¡HEMOS CONSEGUIDO LA CUADRATURA DEL CÍRCULO!!!

CROCHET: GRANNY, FROM CIRCLE TO SQUARE.

Today 2 x 1; of a circle we create a granny.
As you will see that is very simple and, in addition, we share the the pattern and scheme of the one and the other.CIRCLE

Started with 5 chains and a sliding point to make a circle.

Round 1: 4 chains, 1 double treble, 1 chain, 1 double treble, until you have 12 double treble points.
Round 2: 4 chains, 2 double treble points + 1 ch. (two double treble points at each point of bottom chain, i.e. 24 double treble points).
Round 3: 3 chains, 2 double treble points + 1 ch. (three double treble points at each point of bottom chain, i.e. 36 double treble points).

You already have the circle. You can make several and join them to make a mat, a blanket or a necklace, what you want.

GO TO SQUARE

Start with the circle which we’ve done before.

We make 4 chain points + 3 double treble points + 1 chain + 3 double treble points + 1 chain + 3 double treble points + 2 chains and in the same space 3 double treble points + 1 chain… Repeat until you reach the beginning: there are 3 double treble points + 2 chain + 2 double treble points + 1 sliding point to join.
We move on to the second round: the same procedure, i.e. in the corners 3 double treble points + 2 chain + 3 double treble points in the same space.

We have made only 5 rounds (3 of the circle + 2 to make the square) but you can do all you want. You only have to take into account that each time there will be more spaces of 3 double treble points between the corners.

We hope to have aroused your inspiration!!!

WE’VE GOT THE SQUARING OF THE CIRCLE!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page