Skip links

DUES FLORS BLAVES: TUTORIAL DE GANXET.

A Les Antònies ens agraden molt les flors, això ja ho sabeu, i sempre busquem alguna excusa per introduir-les a les nostres labors. En aquest post us mostrarem l’última que hem après: una flor amb doble pètal.
Rebuscant entre els nostres arxius antics, ens vàrem topar amb aquesta flor de ganxet; us deixarem l’esquema, però també us explicarem, aproximadament, com es fa.
Nosaltres hem fet servir cotó en dos tons diferents de blau; com sempre, depenent del gruix del fil queda més o menys gran.
Comencem:
1ª volta:5 cadenetes base;
2ª volta: 3 cadenetes + 15 varetes (p.alt);
3ª volta: 3 cadenetes + 15 varetes (p. alt) 2 cadenetes entre cada vareta;
4ª volta: 1 cad+ 1 p. lliscant + 2cad + 1 piló de 8 p.alts + 2 cad +1 cad+ 1 p. lliscant i continuem des de 2 cad  (s’ha de fer 8 vegades);
5ª volta: 1 cad+ 1 p. lliscant + 6 cad + 1 p. lliscant i continuem des de 6 cad (8 vegades)
6ª volta:1 p. baix + 1 p. alt+ 8 p.alts dobles + 1 p. alt + 1 p. baix + 1 p. lliscant ( 8 vegades)
7ª volta: 1 cad+ 1 p. lliscant + 8 cad +  1 p. lliscant i repetim des de 8 cad. (8 vegades)
8ª volta: 1 p. baix + 1 p. alt+ 10 p.alts dobles + 1 p. alt + 1 p. baix + 1 p. lliscant (8 vegades).
Heu de tenir en compte: els pilons o grups estan formats per 8 p.alts units; la 5ª i la 6ª volta queden per darrere de la 4ª volta; el mateix passa amb la 7ª i la 8ª volta que queden darrera de la 6ª volta.
Sembla més complicat del que és; si seguiu l’esquema, us fixeu en la foto  de les flors que hem fet i us guieu una mica per les explicacions, obtindreu unes florsde ganxet molt maques i perfectes per aplicar a qualsevol treball que tingueu entre mans.

ELS BLAUS RUSTICS DE LES FLORS!!!


DOS FLORES AZULES: TUTORIAL DE GANCHILLO.

A Les Antònies nos gustan mucho las flores, como ya  sabéis, y siempre buscamos alguna excusa para introducirlas en nuestras labores. En este post os mostraremos la última que hemos aprendido: una flor con doble pétalo.
Rebuscando entre nuestros archivos antiguos, nos encontramos con esta flor de ganchillo; os dejaremos el esquema, pero también os explicaremos, aproximadamente, como se hace.
Nosotras hemos usado algodón en dos tonos diferentes de azul; como siempre, dependiendo del grosor del hilo queda más o menos grande.
Empecemos:
1ª vuelta: 5 cadenetas base;
2ª vuelta: 3 cadenetas + 15 varetas (p.alto);
3ª vuelta: 3 cadenetas + 15 varetas (p. alto) 2 cadenetas entre cada vareta;
4ª vuelta: 1 cad+ 1 p. deslizante + 2 cad + 1 pilón de 8 p.altos + 2 cad +1 cad+ 1 p. deslizante y continuamos desde 2 cad  (se ha de hacer 8 veces);
5ª vuelta: 1 cad+ 1 p. deslizante + 6 cad + 1 p. deslizante y continuamos desde 6 cad (8 veces)
6ª vuelta: 1 p. bajo + 1 p. alt+ 8 p.altos dobles + 1 p. alto + 1 p. bajo + 1 p. deslizante (8 veces)
7ª vuelta: 1 cad+ 1 p.deslizante + 8 cad +  1 p. deslizante y repetimos desde 8 cad. (8 veces)
8ª vuelta: 1 p. bajo + 1 p. alto+ 10 p.altos dobles + 1 p. alto + 1 p. bajo + 1 p. deslizante (8 veces).
Habéis de tener en cuenta: los pilones o grupos están formados por 8 p.altos unidos; la 5ª y la 6ª vuelta quedan por detrás de la 4ª vuelta; lo mismo pasa con la 7ª y la 8ª vuelta que quedan detrás de la 6ª vuelta.
Parece más complicado de lo que es; si seguís  el esquema, os fijáis en la foto de las flores que hemos hecho y os guiáis un poco por las explicaciones, obtendréis unas flores de ganchillo muy bonitas y perfectas para aplicar en cualquier trabajo que tengáis entre manos.


¡¡¡LOS AZULES RÚSTICOS DE LAS FLORES!!!

TWO BLUE FLOWERS: CROCHET TUTORIAL.

At Les Antònies really like flowers, that you already know, and we are always looking for any excuse to introduce them to our work. In this post we»ll show you the latest that we have learned: a double petal flower.
Rummaging through our old files, we find this crochet flower; we leave you the scheme, but also we will explain, about how it»s done.
We have used cotton in two different blueshades; as always, it is more or less large depending on the thickness of the thread.
Let»s start:
1st round: 5 chains base; 
2nd round: 3 chains + 15 double crochet; 
3rd round: 3 chains + 15 double crochet with 2 chains between each stick;
4th round: 1 ch + 1 slip stitch + 2 cad + 1 pylon of 8 double crochet + 2 ch + 1 ch + 1 slip stitch and continue from 2 ch (has to be done 8 times);
5th round: 1 cad + 1 slip stitch + 6 ch + 1 slip stitch and continue from 6 ch (8 times)  
6th round: 1 single crochet + 1 double crochet+ 8 triple crochet + 1 double crochet + 1 single crochet+ 1 slip stitch (8 times)
7th round: 1 ch + 1 slip stitch + 8 ch + 1 slip stitch and repeated from 8 ch. (8 times)
8th round: 1 single crochet + 1 double crochet + 10 triple crochet + 1 double crochet + 1 single crochet + 1 slip stitch (8 times).
You have to pay attention: the pylons or groups are formed by 8 united triple crochet; the 5th and the 6th rounds left behind the 4th lap; the same goes for the 7th and the 8th rounds remaining behind the 6th round.
It seems more complicated than it is; if you follow the scheme, you look at the photo of the flowers that we have done and guided you a little by the explanations, you will get some very nice and perfect crochet flowers to apply to any work that you have between hands.


THE RUSTIC BLUE FLOWERS!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page