Entradas

FLOR D’INSPIRACIÓ FOLK: TUTORIAL DE GANXET.

Les Antònies notem que la primavera està a prop i això ens inspira a fer flors. Continuant amb el post de la setmana passada, us volem ensenyar una altra flor de ganxet, però aquesta vegada d’inspiració folk.
Com sempre us deixem l’esquema dibuixat, però us donarem unes explicacions bàsiques. Comencem amb 6 cadenetesque unim per formar un cercle i iniciar la primera volta: fem 3 cadenetes i 11 punts alts; unim les 3 cadenetesamb el p. alt nº 11. Canviem de color per fer la segona volta: 3 cadenetesper començar i, a cada espai entre barreta i barreta de la volta inferior, fem 2 punts alts; en total ens han de quedar 24 barretes. Tornem a canviar de color i continuem amb la tercera volta: 3 cadenetes + 2 punts alts teixits junts + 4 cadenetes+ 3 punts alts teixits junts + 4 cadenetes… fins acabar tota la volta; fixeu-vos que teixim entre cada 2 barretes de la volta inferior. Canviem de color i ja fem els pètals: no farem cadenetesaquesta vegada, començarem a teixir 1 punt baix damunt de les 4 cadenetes(ho hem marcat amb una fletxa) + 4 punts alts + 1 punt baix; seguirem aquesta seqüència damunt de cada grup de 4cadenetes de la volta inferior. Amb això acabem la nostra flor folk.
Nosaltres hem fet dues florsteixides en diferent material: la petita en cotó i la més gran en llana gruixuda. Ja veieu que queden igual de bé. La gràcia està en la combinació de colors que vosaltres escolliu.
Esperem que us haguem inspirat i doneu un aire de primavera a les vostres labors.

APLICACIONS FOLK PER DONAR ALEGRIA A LA LLAR!!!

FLOR DE INSPIRACIÓN FOLK: TUTORIAL DE GANCHILLO.

Les Antònies notamos que la primavera está cerca y esto nos inspira a hacer flores. Continuando con el post de la semana pasada, os queremos enseñar otra florde ganchillo, pero esta vez de inspiración folk.
Como siempre os dejamos el esquema dibujado, pero os daremos unas explicaciones básicas. Empezamos con 6 cadenetas que unimos para formar un círculo e iniciar la primera vuelta: hacemos 3 cadenetas y 11 puntos altos; unimos las 3 cadenetascon el p. alto nº 11. Cambiamos de color para hacer la segunda vuelta: 3 cadenetaspara empezar y, en cada espacio entre vareta y vareta de la vuelta inferior, hacemos 2 puntos altos; en total nos han de quedar 24 varetas. Volvemos a cambiar de color y continuamos con la tercera vuelta: 3 cadenetas + 2 puntos altostejidos juntos + 4 cadenetas + 3 puntos altos tejidos juntos + 4 cadenetas… hasta acabar toda la vuelta; fijaos en que tejemos entre cada 2 varetas de la vuelta inferior. Cambiamos de color y ya hacemos los pétalos: no haremos cadenetas esta vez, empezaremos a tejer 1 punto bajo sobre las 4 cadenetas(lo hemos marcado con una flecha) + 4 puntos altos + 1 punto bajo; seguiremos esta secuencia sobre cada grupo de 4 cadenetasde la vuelta inferior. Con esto acabamos nuestra flor folk.
Nosotras hemos hecho dos flores tejidas en diferente material: la pequeña en algodón y la más grande en lana gruesa. Ya veis que quedan igual de bien. La gracia está en la combinación de colores que vosotr@s escojáis.
Esperamos haberos inspirado y que deis un aire de primavera a vuestras labores.

¡¡¡APLICACIONES FOLK PARA DAR ALEGRÍA AL HOGAR!!!

FOLK-INSPIRED FLOWER: CROCHET TUTORIAL.

Les Antònies note that the spring is near and this inspires us to make flowers. Continuing with the post of the past week, we want to show you another crochet flower, but this time folk-inspired.
As always we leave the pattern, but we will give you some basic explanations. We started with 6 chain points that join to form a circle and start the first round: we do 3 chain points and 11 double treble points; join the 3 chains p.with the double treble point no. 11. Change of colour to make the second round: 3 chain points to begin with and, in every space between bar and bar of the vault below, we have 2 double treble points; in total we have left 24 bars. Back to change colour and continue with the third turn: 3 chain points + 2 double treble point crocheted together + 4 chain points + 3 double treble points crocheted together + 4 chain points… until we also finish all the round; note that crocheted between each 2 bars of the vault below. Change colour and already make the petals: won”t chains points this time, begin to weave 1 single crochet point on the 4 chains points (have marked it with an arrow) + 4 double treble point + 1 single point; we will continue this sequence on each of the 4 chains points of the lower round. With this we have just our folk flower.
We”ve done two flowers woven in different material: the small in cotton and the largest in thick wool. As you can see that they are just as well. The funny is in the combination of the colours that you choose.
We hope you have inspired and give an air of spring in your work.


FOLK APPLICATIONS TO GIVE JOY AT HOME!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL: BANDEROLES PER A LA PETITA MARTINA

Ja fa unes setmanes vaig teixir unes banderoles per a la petita Martina, la filla d’una amiga que aquest setembre va néixer. No són les primeres que teixeixo i intueixo que no seran les últimes, perquè ara estic en aquell moment de la vida en el qual el meu voltant està replet d’amics i familiars que s’animen a fer créixer la família. I això ha fet que en poc temps hagi teixit tot de cosetes per a nadons: sonalls, porta-xumets, joguines, robeta… però les banderoles en especial són un projecte que queda molt bonic amb poca estona de feina.

És per això que m’he animat a fer-ne un tutorial per si algú de vosaltres també vol guarnir alguna l’habitació d’un petitet/a o qualsevol altres espais.

Ya hace unas semans que tejí unas banderolas para la pequeña Martina, la hija de una amiga que este setiembre nació. No son las primeras que tejo y intuio que no seran tampoco las últimas, porque estoy en uno de esos momentos de la vida en los que a mi alrededor está repleto de amigos y familiares que se animaron en hacer crecer a la familia. Y esto ha hecho que en poco tiempo haya tejido un montón de cosas para bebés: sonajeros, chupeteros, juguetes, ropita… pero las banderolas en especial son un proyecto que queda muy bonito con poco rato de trabajo.

Es por esto que me he animado a hacer el tutorial para si quién quiera decorar alguna habitación de bebé o cualquier otro espacio.
PAS A PAS:

Iniciar amb 4 cadenetes i tancar-les amb un punt ras. Teixir 3 cadenetes i 3 punts alts en el forat que hem creat.Iniciar con 4 cadenetas y cerrarlas con un punto raso. Tejer 3 cadenetas y 3 puntos altos en el agujero que hemos creado.

Seguir amb 3 cadenetes, 4 p. alts, 3 cadenetes, 4 p. alts més, 3 cadenetes i tancar amb un p. ras. Canviar de color i començar amb 3 cadenetes.
Seguir con 3 cadenetas, 4 p. altos, 3 cadenetas, 4 p. altos más, 3 cadenetas y cerrar con un p. raso. Cambiamos de color y empezamos con 3 cadenetas.


Seguir amb 3 p. alts, 3 cadenetes i 4 p. alts en el mateix forat. Teixir 4 p. alts, 3 cadenetes i 4 p. alts en el següent forat, repetir el mateix pas en l’últim forat. Tancar amb un p. ras. Canviem de color i teixim 3 cadenetes.
Seguir con 3 p. altos, 3 cadenetas y 4 p. altos en el mismo agujeros. Tejer 4 p. altos, 3 cadenetas y 4 p. altos en el siguiente agujero, repetir el mismo paso en el último agujero. Cerrar con un p. raso. Cambiamos de color y tejemos 3 cadenetas.

Seguim teixint 3 p. alts en el mateix forat que les 3 cadenetes. En el següent teixim 4 p. alts, 3 cadenetes i 4 p. alts més. Seguim en el següent espai on hi teixirem 4 p. alts més. Repetirem aquesta seqüència fins al final, tancant amb un p. ras. Canviem de color i teixim 3 cadenetes per iniciar l’última volta.
Seguimos tejiendo 3 p. altos en el mismo agujeros que las 3 cadenetas. En el siguiente tejemos 4 p. altos, 3 cadenetas y 4 p. altos más. Seguimos en el siguiente espacio donde tejeremos 4 p. altos más. Repetiremos esta secuencia hasta al final, cerrando con un p. raso. Cambiamos de color y tejemos 3 cadenetas.Aquesta volta final es realitza de la mateixa manera que la volta passada, respectant que a les cantonades cal teixir 2 grups de 4 p. alts dividits per 3 cadenetes i que en els laterals tan sols un grup de 4 p. alts.
Esta vuelta final se realiza de la misma manera que la vuelta pasada, respetando que en las esquinas hay que tejer 2 grupos de 4 p. altos divididos por 3 cadenetas y que en los laterales tan solo un grupo de 4 p. altos.

Aquí podeu veure com queden penjades a l’habitació de la Martina.
Aquí podeis ver como quedan colgadas en la habitación de Martina.


Núria ^_^

Lee el post original

tarjetero a ganchillo


Con lo que me sobró de la “market bag” ¡tenía que hacer algo! Pensé que una buena idea sería llevar lo mínimo posible para ir al mercado, si pudiera no llevar el bolso, ni siquiera el monedero, mejor. Así que me hice un mini monedero, para llevar las tarjetas, la documentación y algo de dinero.
La idea es bien sencilla. Como siempre, para las avanzadas, lo podemos resumir en un rectángulo doblado y cosido con una cadeneta a la bolsa.
Para las que prefiráis un “paso a paso”, aquí lo tenéis:
1.- Miramos la medida de lo que queremos poner y hacemos una cadeneta ajustada a esa medida. Si lo que queréis poner son tarjetas, la medida será unos 9 cm. En realidad necesitamos que sea un poquitín más grande, pero con los puntos que tejamos la cadeneta se dará un poco de sí.
2.- Tejemos la medida del alto que queramos, que será el alto de las tarjetas. En este caso hemos hecho un poco más, unos 10 cm. Si queréis poner monedas lo ideal es que lo hagáis lo más prieta posible: a punto bajo.
3.- Cambiamos de color (para ello cerramos la labor haciendo una cadeneta. Cortamos el hilo y empezamos: nudo corredizo, clavamos en el primer punto de la labor, y seguimos) y seguimos hasta hacer un poco más de la mitad (para superponer al otro extremo de la labor), en mi caso 4cm.
4.- Una vez ya tenemos el rectángulo (de alto debe hacer el doble del alto de las tarjetas más un poco más). Doblamos, teniendo en cuenta donde queremos que quede la obertura. En mi caso la he puesto en medio, pero quizás es más cómodo que la pongáis un poquito hacia arriba. Unís con punto bajos los laterales, vigilando que se superpongan los dos extremos un poquitín (y que quede justo a la medida de las tarjetas).
5.- Hacemos una cadeneta que una el monedero con la market bag, así no se nos camufle entre la comida y nos sea fácil de coger.
Más fácil imposible! :D

tarjetero a ganchillo

diy… carvado de sellos

Hace unas semanas me apunté a un taller de carvado de sellos de la mano de Fábrica de Texturas, y la verdad es que la experiencia fue genial. Nos dieron todos los materiales necesarios, y nos explicaron para qué es cada utensilio, y cuáles son mejores según qué ocasión. El tema de las tintas para estampar es un mundo aparte, cada marca parece específica para un material, así que bueno, si decido indagar un poco más pues ya iremos viendo diferencias entre unas y otras, pero por lo pronto hoy me apetecía compartir unos ejercicios que he ido haciendo para practicar un poco, y es que la colección de otoño invierno vendrá con novedades de este tipo… ¡no digo más!

Pero vamos al lío, vamos a hacer un par de sellos, dibujitos fáciles para empezar, una zanahoria y una bellota.

—————-

A few weeks ago I went to a stamp carving workshop by “Fábrica de Texturas”, and the experience was great. They gave us all the stuff needed, and explained us how and when to use each tool depending on the situation. Inks world is so wide! There are specific brands for each surface, so, if I decide to go on I will show differences between them, but today I just wanted to share some carving exercises I made to practise a bit. Next fall winter collection will bring some news…

Necesitaremos: lápiz para dibujar, una plancha de goma para carvado de sellos, y un set de gubias clásico.
—————
We’ll need: pencil, carving block, and a gouge kit.


1. Tras hacer el dibujito de lo que queremos en un trocito de la plancha de goma, cogemos la gubia con punta en forma de V, que es la específica para el contorno.

2. Introducimos la gubia sin miedo y vamos siguiendo el perfil de nuestro dibujo. Se desliza genial, no vayáis con miedo.

3. Si hay distancias pequeñas entre contorno y contorno, como es el caso de las hojas de la zanahoria, también usamos esta punta para “recortar” este espacio entre las hojas.

4. Con un cutter cortamos alrededor de nuestro dibujo dejando margen suficiente para trabajar.
——————-
1. After drawing our sketch in the carving block, take the “V” shape gouge, the one specific for the outline.

2. Begin following the outline of our drawing. Don´t panic, it will slide easily.

3. Use this V shape gouge also in short distance between outlines, as in between carrot leaves.

4. Take a cutter and cut off the carving block, leaving enough space to work with.

5-7. Cambiamos la punta de gubia a una de las que tiene forma de U. Hay dos: una con U más cerrada, para los espacios más cercanos al contorno del dibujo, y otra con la U más abierta para los espacios más alejados. Vamos quitando el sobrante y dejando con relieve tan sólo nuestro dibujo.

8. Cogemos de nuevo la gubia con forma de V y vamos rematando los detalles, como el interior de la zanahoria, curvas del contorno, etc.
———–
5-7. Change the gouge for the one with a “U” shape. There are two: one with a closer “U”, that is for the closest areas to the outline, and the other one, with a wider “U” shape, for the distant areas. Combining both of them, go carving what is in excess, and leave only our drawing raised.

8. Change again the gouge for the “V” shape one and go rounding off the final details, such as inner carrot, curve shapes, etc.

Al terminar, impregnamos nuestro sello con tinta, bien para papel o para tela, ¡ y a estampar! . Con un sólo sello se pueden hacer composiciones, tipo estampados textiles, ¡y el resultado es tan rústico que mola mucho!
—–
And let’s stamp! Just an stamp is enough to make pattern compositions, and the result it’s so cool!

Animaos con la bellotita, el dibujo es muy sencillo, se hace en menos de 5 minutos, ^_^

 

DIY… carvado de sellos (stamp carving DIY)