Skip links

ESTELS DE NADAL: TUTORIAL DE GANXET.

Com tothom, Les Antònies també busquem inspiració a Pinterest.
No fa gaire ens vàrem trobar amb aquests estels de ganxet, que portaven inclòs l’esquema per fer-los; us remetem a ell, perquè és molt clar. De tota manera us donarem les indicacions per escrit i així no caldrà que compteu els punts. Anem pel tutorial.
Comencem amb 5 cadenetes que unim amb un punt lliscant.
1ª volta: Fem 7 cad. + 1 punt alt doble + 3 cad. Seguim fins a tenir 8 varetes.
2ª volta: Fem 3 cad. + 39 punts alts; en total 40 varetes.
3ª volta: Ara toca fer les puntes de l’estel; comencem la primera fent 1 cad. + 1 punt ras + 6 cad.; damunt d’aquestes cadenetes fem 1 punt ras + 1 punt baix + 1 punt alt + 1 punt alt doble + 1 punt alt triple; ja tenim un triangle que enganxarem al punt alt nº 5 de la 2ª volta amb un punt ras. Repetim l’operació fins a tenir 8 puntes.
L’estel ja està acabat. És senzill de fer i també molt ràpid. Depenent dels colors, es pot fer una sanefa per afegir a la decoració nadalenca.
Ja veieu que en poc temps es pot fer una labor ben maca.

DONANT COLOR AL NADAL!!!

ESTRELLAS DE NAVIDAD: TUTORIAL DE GANCHILLO.

Cómo todo el mundo, Les Antònies también buscamos inspiración en Pinterest. 
No hace mucho nos encontramos con estas estrellas de ganchillo, que traían incluido el esquema para hacerlas; os remitimos a él, porque es muy claro. De todas maneras os daremos las indicaciones por escrito y así no hará falta que contéis los puntos. Vamos por el tutorial.
Empezamos con 5 cadenetas que unimos con un punto deslizante. 
1ª vuelta: Hacemos 7 cad. + 1 punto alto doble + 3 cad. Seguimos hasta tener 8 varetas. 
2ª vuelta: Hagamos 3 cad. + 39 puntos altos; en total 40 varetas. 
3ª vuelta: Ahora toca hacer las puntas de la estrella; empezamos la primera haciendo 1 cad. + 1 punto raso + 6 cad.; encima de estas cadenetas hacemos 1 puntoraso + 1 punto bajo + 1 punto alto + 1 punto alto doble + 1 puntoalto triple; ya tenemos un triángulo que engancharemos al punto alto nº 5 de la 2ª vuelta con un punto raso. Repetimos la operación hasta tener 8 puntas.
La estrellaya está acabada. Es sencilla de hacer y también muy rápida. Dependiendo de los colores, se puede hacer una cenefa para añadir a la decoración navideña.
Ya veis que en poco tiempo se puede hacer una labor muy bonita.

¡¡¡DANDO COLOR A LA NAVIDAD!!!

CHRISTMAS STARS: CROCHET TUTORIAL.

As everyone, Les Antònies also seek inspiration in Pinterest.
Not long ago we find with these stars of crochet, which had included the scheme to make them; we take it to you, because it is very clear. Anyway we will give you writing directions and so you don’t need to count the points. Let’s go with the tutorial.
We started with 5 chain stitches that we join with a slip stitch.
1st round: 7 chs. + 1 double treble crochet + 3 chs. Continue until you have 8 wands.
2nd round: 3 chs. + 39 treble crochet; in total 40 wands.
3rd round: now we have to make the tips of the star; we started the first by 1 chs. + 1 double crochet + 6 chs.; on top of these also make 1 double crochet+ 1 half treble crochet+ 1 treble crochet + 1 double treble crochet + 1 triple treble crochet; we already have a triangle that joint to the treble crochet No. 5 of the 2nd round with a double crochet. Repeat the operation until you have 8 tips.
The star is already finished. It is simple to make and also very fast. Depending on the colours, you can make a border to add to the Christmas decoration.
As you can see that in a short time you can make a pretty good work.


GIVING COLOUR TO CHRISTMAS!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page