Entradas

TUTORIAL: BANDEROLES PER A LA PETITA MARTINA

Ja fa unes setmanes vaig teixir unes banderoles per a la petita Martina, la filla d’una amiga que aquest setembre va néixer. No són les primeres que teixeixo i intueixo que no seran les últimes, perquè ara estic en aquell moment de la vida en el qual el meu voltant està replet d’amics i familiars que s’animen a fer créixer la família. I això ha fet que en poc temps hagi teixit tot de cosetes per a nadons: sonalls, porta-xumets, joguines, robeta… però les banderoles en especial són un projecte que queda molt bonic amb poca estona de feina.

És per això que m’he animat a fer-ne un tutorial per si algú de vosaltres també vol guarnir alguna l’habitació d’un petitet/a o qualsevol altres espais.

Ya hace unas semans que tejí unas banderolas para la pequeña Martina, la hija de una amiga que este setiembre nació. No son las primeras que tejo y intuio que no seran tampoco las últimas, porque estoy en uno de esos momentos de la vida en los que a mi alrededor está repleto de amigos y familiares que se animaron en hacer crecer a la familia. Y esto ha hecho que en poco tiempo haya tejido un montón de cosas para bebés: sonajeros, chupeteros, juguetes, ropita… pero las banderolas en especial son un proyecto que queda muy bonito con poco rato de trabajo.

Es por esto que me he animado a hacer el tutorial para si quién quiera decorar alguna habitación de bebé o cualquier otro espacio.
PAS A PAS:

Iniciar amb 4 cadenetes i tancar-les amb un punt ras. Teixir 3 cadenetes i 3 punts alts en el forat que hem creat.Iniciar con 4 cadenetas y cerrarlas con un punto raso. Tejer 3 cadenetas y 3 puntos altos en el agujero que hemos creado.

Seguir amb 3 cadenetes, 4 p. alts, 3 cadenetes, 4 p. alts més, 3 cadenetes i tancar amb un p. ras. Canviar de color i començar amb 3 cadenetes.
Seguir con 3 cadenetas, 4 p. altos, 3 cadenetas, 4 p. altos más, 3 cadenetas y cerrar con un p. raso. Cambiamos de color y empezamos con 3 cadenetas.


Seguir amb 3 p. alts, 3 cadenetes i 4 p. alts en el mateix forat. Teixir 4 p. alts, 3 cadenetes i 4 p. alts en el següent forat, repetir el mateix pas en l’últim forat. Tancar amb un p. ras. Canviem de color i teixim 3 cadenetes.
Seguir con 3 p. altos, 3 cadenetas y 4 p. altos en el mismo agujeros. Tejer 4 p. altos, 3 cadenetas y 4 p. altos en el siguiente agujero, repetir el mismo paso en el último agujero. Cerrar con un p. raso. Cambiamos de color y tejemos 3 cadenetas.

Seguim teixint 3 p. alts en el mateix forat que les 3 cadenetes. En el següent teixim 4 p. alts, 3 cadenetes i 4 p. alts més. Seguim en el següent espai on hi teixirem 4 p. alts més. Repetirem aquesta seqüència fins al final, tancant amb un p. ras. Canviem de color i teixim 3 cadenetes per iniciar l’última volta.
Seguimos tejiendo 3 p. altos en el mismo agujeros que las 3 cadenetas. En el siguiente tejemos 4 p. altos, 3 cadenetas y 4 p. altos más. Seguimos en el siguiente espacio donde tejeremos 4 p. altos más. Repetiremos esta secuencia hasta al final, cerrando con un p. raso. Cambiamos de color y tejemos 3 cadenetas.Aquesta volta final es realitza de la mateixa manera que la volta passada, respectant que a les cantonades cal teixir 2 grups de 4 p. alts dividits per 3 cadenetes i que en els laterals tan sols un grup de 4 p. alts.
Esta vuelta final se realiza de la misma manera que la vuelta pasada, respetando que en las esquinas hay que tejer 2 grupos de 4 p. altos divididos por 3 cadenetas y que en los laterales tan solo un grupo de 4 p. altos.

Aquí podeu veure com queden penjades a l’habitació de la Martina.
Aquí podeis ver como quedan colgadas en la habitación de Martina.


Núria ^_^

Lee el post original

TUTORIAL: COIXÍ DE TRAPILLO

Fa un parell de setmanes vaig ordenar el petit talleret que tinc a casa, no sabeu com n’és de fàcil desordenar-lo, tinc una habilitat especial per deixar-ho tot damunt la taula dies i dies. Així que intentant ordenar-ho tot per tipus de materials, colors, utilitats…. vaig guardar, també, la muntanya de trapillo, pensant que n’havia de fer alguna cosa. I voilaaaaà… un coixí!!!!!

Hace ya un par de semanas ordené el pequeño taller que tengo en casa, no sabéis como es de fácil desordenarlo, tengo una habilidad especial para dejarlo todo encima de la mesa durante días y días. Así que intenté ordenarlo todo por materiales, colores, utilidades… y guardé la montaña de trapillo pensando que tenía que hacer algo con ellos. Y voilaaaaaá… una almohada!!!!!

Primer, però vaig fer el tafaner pel pinterest , perquè buscava algun tipus de coixí diferent als habituals i em vaig decidir per fer aquesta monada que he trobat aquí.
Primero, le di un vistazo al pinterest, porque quería buscar alguna almohada distinta a las habituales y me decidí por hacer esta monada que encontré aquí.

Tot i que el tutorial està molt bé i s’entén perfectament us deixo unes explicacions del procés.
Aunque el tutorial está muy bien y se entiende bastante, os dejo unas explicacions del proceso.
PAS A PAS:

TRIANGLE CENTRAL
Primer teixirem 21 triangles com s’indica a continuació. Utilitzarem l’agulla corresponent en funció al tipus de trapillo.
Primero tejeremos 21 triangulos como se indica a continuación. Utilizaremos la aguja correspondiente en función del tipo de trapillo.

Començar a teixir 4 cadenetes.
Empezar a tejer 4 cadenetas.


Teixir un p. alt a la primera cadeneta, continuar amb 3 cadenetes per iniciar la següent volta.

Tejer un p. alto en la primera cadeneta, continuar con 3 cadenetas para iniciar la siguiente vuelta.

Teixir 2 p. alts (en total 3 punts)i seguir amb 3 cadenetas per iniciar la següent volta.
Tejer 2 p. altos y seguir con 3 c(en total 3 puntos)adenetas para iniciar la siguiente vuelta.

Teixir 3 p. alts (en total 4 punts) i seguir amb 3 cadenetes per començar la següent volta.

Tejer 3 p. altos (en total 4 puntos) y seguir con 3 cadenetes pera empezar con la siguiente vuelta.

Teixir 4 p. alts (en total 5 punts) i teixir 3 cadenetes per començar la següent volta.

Tejer 4 p. altos (en total 5 puntos) y tejer 3 cadenetas para empezar la siguiente vuelta.

Teixir 5 p. alts (en total 6 punts) i en la següent volta teixir 3 cadenetes i 6 p. alts (en total 7).
Tejer 5 p. altos (en total 6 puntos) y en la siguiente vuleta tejer 3 cadeneteas y 6 p. altos (en total 7).
Per finalitzar teixir 3 cadenetes i 7 p. alts (en total 8). Tancar amb un p. ras.
Para finalizar tejer 3 cadenetas y 7 p. altos (en total 8). Cerrar con un p. raso.

TRIANGLES LATERAL
Teixirem 6 triangles rectangles per crear les parts rectes del coixí.
Tejer 6 triangulos rectangulos para crear las partes rectas de la almohada.

Començar amb 4 cadenetes i seguir amb un p. alt.
Empezar con 4 cadenetas y seguir con un p. alto.

Teixir 2 p. alts, però enlloc de fer-ho en el primer punt els teixirem en el segon. Seguir la següent volta amb 3 cadenetes i 3 p. alts. Aquesta és la diferència amb l’altre triangle i el que farà que aquest sigui rectangle.
Tejer 2 p. altos, pero en vez de hacerlo en el primer punto los tejeremos en el segundo. Seguir la siguient vuelta con 3 cadenetas y 3 p. altos. Esta es la diferencia con el otro triangulo y lo que hará que este sea rectangulo.

Teixirem 3 cadenetes i 4 p. alts. Seguirem amb 3 cadenetes més, per teixir la següent volta, i amb 5 p. alts.
Tejeremos 3 cadenetas y 4 p. altos. Seguiremos con 3 cadenetas más, para tejer la siguiente vuelta, y con 5 p. altos.

Finalment teixir 3 cadenetes i 6 p. alts. Tancar amb un p. ras.
Finalmente tejer 3 cadenetas y 6 p. altos. Cerrar con un p. raso.


Aquest és el resultat final.
Este es el resultado final.

Després de teixir els diferents triangles cal cosir-los amb l’agulla de llana disposant-los de la següent manera. En aquest cas hem teixit l’altre part del coixí amb punt alt, fins a tenir la mateixa mida que la part dels triangles, però fent els traus amb cadenets per als botons.
Después de tejer los diferentes triangulos hay que coserlos con la aguja de lana disponiendolos de la siguiente manera. En este caso hemos tejido la otra parte de la almohada con puntos altos, hasta tener la misma medida que la parte de los triangulos, pero haciendo con cadenetas los agujeros para los botones.

Per unir les dues parts teixir en punt baix tres dels quatre costats i teixir 4 p. baixos als laterals per crear així la cantonada.
Para unir las dos partes tejer en punto bajo tres de los cuatro lados y tejer 4 p. bajos en los laterales para crear así las esquinas.

Núria ^_^

Lee el post original

TUTORIAL MONEDERO KIWI

Des que teixeixo amb ganxet que tinc una petita obsessió: fer moneders. És el projecte que més vegades he fet; petits, grans, rodons, calats, amb fundes de robes presioses, amb rafia, amb cotó… així que us passo un tutorial de l’últim i més dolç que he fet.

MATERIAL:
– cotó verd
– cotó marró
– cotó blanc
– tisores
– agulla ganxet nº 4
– agulla de llana
– cremallera
– agulles de cap
– fil de cosir


PAS A PAS:

Per començar teixir 4 cadenetes i fer un p. ras a la primera cadeneta per crear un cercle.
1ª VOLTA: Pujar una cadeneta, teixir 8 p. baixos dins el cercle de les 4 cadenetes i tancar amb un p. ras al primer p. baix de la volta.
2ª VOLTA: Pujar una cadeneta i teixir 2 p.baixos a cada p. baix de la volta anterior. En total 18 p. baixos. Tancar amb un p. ras.

Per canviar de color: introduir el fil de color verd sense tancar el fil de color blanc. Teixir la 3ª votla amagant els fil blanc.
3ª VOLTA: Pujar una cadeneta. Teixir 2 p. baixos al primer p. baix de la volta anterior, seguir teixint 1 p. baix al segon punt de la volta anterior. Seguir amb la seqüència fins al final i tancar amb un p.ras. En total 24 p. baixos.
4ª VOLTA: Pujar una cadeneta. Teixir 2 p. baixos al primer punt de la volta anterior, 1 p. baix al segon punt, un altre p. baix al tercer punt i 2 p. baixos al quart punt. Seguir amb la seqüència fins al final i tancar amb un p. ras. En total 32 punts.
5ª VOLTA: Pujar amb una cadeneta. Teixir 2 p. baixos al primer punt de la volta anterior, continuar amb 3 p.baixos. i seguir amb la seqüència fins al final. En total 40 punts.

6ª VOLTA: Pujar amb una cadeneta. Teixir 2 p. baixos al primer punt de la volta anterior, continuar amb 4 p. baixos en els següents punts i seguir la seqüència fins al final. En total 48 punts.

7ª VOLTA: Pujar amb una cadeneta. Teixir 2 p. baixos al primer punt de la volta anterior, continuar amb 5 p. baixos en els següents punts i seguir la seqüència fins al final. En total 56 punts.
8ª VOLTA: Pujar amb una cadeneta. Teixir 2 p. baixos al primer punt de la volta anterior, continuar amb 6 p. baixos en els següents punts i seguir amb la seqüència fins al final. En total 64 punts.
Per canviar de color: introduir el fil de color marró sense tancar el fil de color verd. Teixir la 9ª volta amagant el fil verd.
9ª VOLTA: Pujar amb una cadeneta. Teixir 2 p. baixos al primer punt de la volta anterior, continuar amb 7 p. baixos en els següents punts i seguir amb la seqüència fins al final. En total 72 punts.
Tancar i amagar els fils.
Teixir una segona rodona.

Teixir amb fil negre i l’agulla de llana els detalls del kiwi.

Ajuntar del revés amb la mateixa agulla de llana les dues parts, deixar una part lliure per cosir-hi la cremallera.

Es poden fer molts models amb fruites diferents, teixint i ajuntant dos rodones o bé doblegant-ne una, com en el cas de la síndria.

Lee el post original

TUTORIAL: FUNDA TAMBORET DE GANXET

Fa unes setmanes vaig tornar a veure després de molts dies, tota la tropa de la Uni de Magisteri, amb la qual tenim una tendència terrible a trobar totes les dificultats del món per poder quedar, però després de molt de temps vam anar a berenar a casa de la Cris, a Alella. No us podeu imaginar quin raconet més bonic de piset que té, amb mils detalls, tot pensat, amb harmonia i un gran gust.

I entre gerros preciosos i fotografies espectaculars la Cris hi té un petit espai de costura, amb un tamboret de l’ikea. Així que per fer encara més encantador l’espai he teixit aquesta funda.
Hace unas semanas volví a ver después de muchos días, todo el grupo que formábamos en la Universidad de magisterio, tenemos una tendencia terrible a encontrar todo tipo de dificultades del mundo para poder quedar. Pero después de mucho tiempo fuímos a merendar en casa de Cris, en Alella. No os podéis imaginar que rinconcito más bonito piso tiene, con mil detalles, todo pensado, con armonía y un gran gusto. Y entre jarrones precisosos y fotografías espectaculares Cris tiene un pequeño espacio de costura, con un taburete del idea. Así que para hacerlo aún más encantador le he tejido esta funda.Pas a Pas:

Teixir 4 cadenetes.
Tejer 4 cadenetas.

Tancar amb un p. ras i continuar amb 4 cadenetes. Cerrar con un p. raso y continuar con 4 cadenetas.

Iniciar amb 4 cadenetes, p. alt, cadeneta, p. alt, cadeneta… (10 punts en total), tancar amb un p. ras.
Iniciar con 4 cadenetas, p. alto, cadeneta, p. alto, cadeneta… (10 puntos en total.), cerrar con un p. raso.


Seguir amb tres cadenetes, p. alt, cadeneta i 2 p. alts (en total 10 grups de 2 p. alts), tancar amb p. ras.
Seguir con tres cadenetas, p. alto, cadeneta y 2 p. altos (en total 10 grupos de 2 p. altos), cerrar con p. raso.

Teixir tres cadenetes, 2 p. alts i un cadeneta (en total 10 grups de 3 p. alts), tancar amb un p. ras.
Tejer tres cadenetas, 2 p. altos y una cadeneta (en total 10 grupos de 3 p. altos) cerrar con un punto raso.Continuar amb tres cadenetes i un p. alt a tots els punts de la volta anterior, com també les cadenetes.
Continuar con tres cadenetas y un p. alto en todos los puntos de la vuelta anterior, como también las cadenetas.

Teixir tres cadenetes i un p. alt per cada punt de la volta anterior.
Tejer tres cadenetas y un p. alto por cada punto de la vuelta anterior.

Seguir amb tres cadenetesi 2 p. alts en el mateix espai. Saltar un punt i teixir en el següent 3 p. alts.
Seguir con tres cadeneteas y 2 p. altos en el mismo espacio. Saltar un punto y tejer en el siguiente 3 p. altos.

Continuar con tres cadenetes i un p. alt per cada punt de la volta anterior.

Continuar con tres cadeneteas y un p. alto por cada punto de la vuelta anterior.


Seguir amb tres cadenetes i 2 p. alts en el mateix espai. Saltar dos punts y teixir 3 p. alts en el següent punt.
Seguir con tres cadenetas y 2 p. altos en el mismo espacio. Saltar dos puntos y tejer 3 p. altos en el siguiente punto.

Tejer tres cadenetes, un p. alt en el mateix espai i una cadeneta; saltar un punt i teixir 2 p. alts i una cadeneta. Seguir amb la seqüència fins al final.
Tejer 3 cadenetas, un p. alto en el mismo espacio y una cadeneta; saltar un punto y tejer 2 p. altos y una cadeneta.
Seguir con la secuencia hasta el final.

Seguir amb quatre cadenetes i un p. alt en el mateix espai. Saltar un espai i teixir en el mateix un p. alt, una cadeneta i un p. alt.
Seguir con quatre cadenetas y un p. alto en el mismo espacio. Saltar un espacio y tejer en el mismo un p. alto, una cadeneta y un p. alto.

Teixir quatre cadenetes i un p. alt en el mateix espai. Saltar un espai i teixir en el mateix un p. alt, una cadeneta i un p. alt.
Tejer cuatro cadenetas y un p. alto en el mismo lugar. Saltar un espacio y tejer en el mismo un p. alto, una cadeneta y un p. alto.

Continuar amb tres cadenetes i 2 p. alts en el mateix espai. Saltar un punt i teixir 3 p. alts en el mateix punt.
Continuar con tres cadenetes y 2 p. altos en el mismo espacio. Saltar un punto y tejer 3 p. altos en el mismo punto.

Seguir amb tres cadenetes i un p. alt en el mateix espai. Continuar amb una cadenta, saltar un punt i en el següent teixir 2 p. alts. Seguir amb la seqüència.
Seguir con tres cadenetas y un p. alto en el mismo espacio. Continuar con una cadeneta, saltar un punto y en el siguiente tejer 2 p. altos. Seguir con la secuencia.

Pujar tres cadenetes i teixir un p. alt per cada punt de la volta anterior.
Subir tres cadenetas y tejer un p. alto por cada punto de la vuelta anterior.

Teixir una altra ronda de p. alts en cada punt de la volta anterior.
Tejer otra ronda de p. altos en cada punto de la vuelta anterior.

Continuar amb tres cadenetes i teixir 15 p. alts i una disminució. Seguir amb la seqüència fins al final.
Continuar con tres cadenetas y tejer 15 p. altos y una disminució. Seguir con la secuencia hasta el final.

Les dues voltes de punts alts anteriors i aquesta útlima volta amb disminucions faran que el teixit es tenqui i faci la forma necessària pel tamboret.
Les dos vueltas de puntos altos anteriores y esta última vuelta con disminuciones harán que el tejido se cierre y surja la forma necesaria para el taburete.Núria ^_^

Lee el post original