Entradas

Ganchillo: GRANNY, de círculo a cuadrado.

Avui 2×1; d’un cercle creem un granny.
Ja veureu que és molt senzill i, a més, us deixarem el patró i l’esquema de l’un i l’altre.

CERCLE

Comencem amb 5 punts de cadeneta i amb un punt lliscant fem un cercle.

Volta 1: 4 punts de cadeneta, 1 punt alt, 1 punt de cadeneta, 1 punt alt, fins a tenir 12 varetes.
Volta 2: 4 punts de cadeneta, 2 punts alts + 1 cad. (dues varetes a cada punt de cadeneta inferior, es a dir, 24 varetes).
Volta 3: 3 punts de cadeneta, 2 punts alts + 1 cad. (tres varetes a cada punt de cadeneta inferior, es a dir, 36 varetes).

Ja teniu el cercle. Si feu uns quants es poden unir i fer un tapet, una manteta, collarets, el que vulgueu.
PASSAR A QUADRAT

Partim del cercle que hem fet abans.

Fem 4 punts de cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts + 2 cadenetes i en el mateix espai 3 punts alts + 1 cad… Ho repetim fins arribar al inici: allà fem 3 punts alts + 2 cad + 2 punts alts + 1 punt lliscant per unir.
Passem a la segona volta: El mateix procediment, es a dir, a les cantonades 3 punts alts + 2 cad + 3 punts alts al mateix espai.

Nosaltres l’hem fet només de 5 voltes (3 del cercle+ 2 per fer el quadrat) però vosaltres podeu fer les que vulgueu. Només heu de tenir en compte que cada vegada hi haurà més espais de 3 varetes entre les cantonades.


Esperem haver despertat la vostra inspiració!!!

HEM ACONSEGUIT LA QUADRATURA DEL CERCLE!!!

GANCHILLO: GRANNY, DEL CIRCULO AL CUADRADO.

Hoy 2×1; de un circulo crearemos un granny.
Ya veréis que es muy sencillo y, a demás, os dejaremos el patrón y el esquema de lo uno y de lo otro.
CIRCULO

Empezamos con 5 puntos de cadeneta y con un punto deslizante hacemos un círculo.

Vuelta 1: 4 puntos de cadeneta, 1 punto alto, 1 punto de cadeneta, 1 punto alto, hasta tener 12 barretas.
Vuelta 2: 4 puntos de cadeneta, 2 puntos altos + 1 cad. (dos barretas en cada punto de cadeneta inferior, es decir, 24 barretas).
Vuelta 3: 3 puntos de cadeneta, 2 puntos altos + 1 cad. (tres barretas en cada punto de cadeneta inferior, es decir, 36 barretas).

Ya tenéis el círculo. Podéis hacer varios y unirlos para hacer un tapete, una mantita o un collar, lo que queráis.

PASAR A CUADRADO

Partimos del círculo que hemos hecho antes.

Hacemos 4 puntos de cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 2 cadenetas y en el mismo espacio 3 puntos altos + 1 cad… Lo repetimos hasta llegar al inicio: allí hacemos 3 puntos altos + 2 cad + 2 puntos altos + 1 punto deslizante para unir.
Pasemos a la segunda vuelta: El mismo procedimiento, es decir, en las esquinas 3 puntos altos + 2 cad + 3 puntos altos en el mismo espacio.

Nosotr@s hemos hecho solo 5 vueltas (3 del circulo + 2 para hacer el cuadrado) pero vosotr@s podéis hacer las que queráis. Solo habéis de tener en cuenta que cada vez habrá más espacios de 3 barretas entre las esquinas.


¡¡Esperamos haber despertado vuestra inspiración!!

¡¡¡HEMOS CONSEGUIDO LA CUADRATURA DEL CÍRCULO!!!

CROCHET: GRANNY, FROM CIRCLE TO SQUARE.

Today 2 x 1; of a circle we create a granny.
As you will see that is very simple and, in addition, we share the the pattern and scheme of the one and the other.CIRCLE

Started with 5 chains and a sliding point to make a circle.

Round 1: 4 chains, 1 double treble, 1 chain, 1 double treble, until you have 12 double treble points.
Round 2: 4 chains, 2 double treble points + 1 ch. (two double treble points at each point of bottom chain, i.e. 24 double treble points).
Round 3: 3 chains, 2 double treble points + 1 ch. (three double treble points at each point of bottom chain, i.e. 36 double treble points).

You already have the circle. You can make several and join them to make a mat, a blanket or a necklace, what you want.

GO TO SQUARE

Start with the circle which we’ve done before.

We make 4 chain points + 3 double treble points + 1 chain + 3 double treble points + 1 chain + 3 double treble points + 2 chains and in the same space 3 double treble points + 1 chain… Repeat until you reach the beginning: there are 3 double treble points + 2 chain + 2 double treble points + 1 sliding point to join.
We move on to the second round: the same procedure, i.e. in the corners 3 double treble points + 2 chain + 3 double treble points in the same space.

We have made only 5 rounds (3 of the circle + 2 to make the square) but you can do all you want. You only have to take into account that each time there will be more spaces of 3 double treble points between the corners.

We hope to have aroused your inspiration!!!

WE’VE GOT THE SQUARING OF THE CIRCLE!!!

Lee el post original