Entradas

MANTA PEL SOFÀ: TUTORIAL PATCHWORK.

Com ja sabeu, la mama de Les Antònies també fa patchwork, però de la manera més tradicional: ho cus a mà; fins i tot l’encoixinat. Avui us volem presentar una manta pel sofà que va fer aquest estiu, amb molta paciència.
Nosaltres us deixem el patróen escala, amb totes les mesures i una orientació de com s’han de distribuir els retalls de tela per color. No us fem un tutorial com en els altres casos, perquè la tècnica que s’ha fet servir és la de retallar peça a peça. En l’esquema veureu que algunes peces tenen la mateixa mesura; en aquest cas només cal fer-se la plantilla d’una.
Les passes a seguir són les següents: fer les plantilles en cartró o plàstic gruixut de les peces i fer-les servir de patró per tallar les peces, tenint en compte de deixar 0’5cm o 1cm de vora a tot el voltant. Una vegada tallades, muntar el “trencaclosques” i anar cosint, fins tenir tot el bloc fet.
Com veieu a les fotos, entre bloc i bloc s’han afegit tires per formar la manta. Evidentment aquest és un treball per nivell avançat, així que qui s’atreveixi, endavant.
Què us sembla? En sap o no la mama de Les Antònies de cosir? Esperem que us hagi agradat i que el patró, a les expertes en quilting, us sigui útil.

BEN ABRIGADETS, AL SOFÀ, LES TARDES DAVANT DE LA TELE!!!

MANTA PARA EL SOFÁ: TUTORIAL PATCHWORK.

Como ya sabéis, la mamá de Les Antònies también hace patchwork, pero de la manera más tradicional: lo cose a mano; incluso el guateado. Hoy os queremos presentar una manta para el sofá que hizo este verano, con mucha paciencia.
Nosotras os dejamos el patrón en escala, con todas las medidas reales y una orientación de como se han de distribuir los retales de tela por color. No hacemos un tutorialcomo en los otros posts, porqué la técnica que se ha usado es la de recortar pieza a pieza. En el esquema veréis que algunas piezas tienen la misma medida; en este caso solo se hace la plantilla de una.
Los pasos a seguir son los siguientes: hacer las plantillas en cartón o plástico grueso de las piezas y usarlas de patrón para cortar las piezas, teniendo en cuenta de dejar 0’5cm o 1cm de margen alrededor. Una vez cortadas, montar el “rompecabezas” e ir cosiendo, hasta tener todo el bloque hecho.
Como veis en las fotos, entre bloque y bloque se han añadido tiras para formar la manta. Evidentemente este es un trabajo para nivel avanzado, así que quien se atreva, adelante.
¿Qué os parece? ¿Sabe o no la mamá de Les Antònies coser? Esperamos que os haya gustado y que el patrón, a les expertas en quilting, os sea útil.
¡¡¡BIEN ABRIGADITOS, EN EL SOFÁ, LAS TARDES DELANTE DE LA TELE!!!

BLANKET FOR THE COUCH: TUTORIAL PATCHWORK.

As you already know, the mum of Les Antònies also makes patchwork, but in the more traditional way: she hand-sews; even the padding. Today we want to introduce a blanket for the couch that she made this summer, with a lot of patience.
We leave the scale pattern, with all the measures and guidance of how to distribute the scraps of fabric by colour. We don’t do a tutorial as well as in other cases, because the technique that has been used is to trim piece by piece. In the diagram you’ll see that some pieces have the same measure; in this case you only need to make one template.
The next steps are the following: do the templates on cardboard or thick plastic and make them serve as a pattern to cut the pieces, remember leaving 0’5cm or 1cm edge all over the piece. Once cut, riding the “puzzle” and go sewing, to have the whole block.
As you can see in the photos, between block and block have been added strips to form the blanket. Obviously this is a job for advanced level, so that those who dare go ahead.
What do you think? Do you think if know or not Les Antònies mom sew? We hope you enjoyed it and the pattern, to the experts in quilting, you will find it useful.


WELL COZY, ON THE COUCH, THE EVENINGS IN FRONT OF THE TELLY!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL SCRAPBOK: EXPLODING BOX “LOVE”.

Un altre experiment de Les Antònies en el camp de l’scrapbooking. Aquesta vegada hem volgut fer una Exploding Box. Aquestes caixes són ideals per embolicar petits objectes per regalar o per transformar-les en mini-àlbum de fotografies. Nosaltres l’hem fet de manera que es pot utilitzar per qualsevol de les dues coses. Ja sabeu: nosaltres proposem, vosaltres disposeu.
Com podeu veure, la nostra Exploding Box és doble: te dues parts més la tapa. Ara us expliquem les nostres passes per fer-la. Per la part exterior, que és la més gran, hem retallat una cartolina de 30X30cm i hem marcat una quadricula de 10X10cm cada quadrat (1). Per la tapa, hem fet servir un quadrat de 14’5X14’5cm i hem marcat les línies de plec, tal com veieu en el dibuix (2), deixant al centre un quadrat de 10’5X10’5cm. Comencem formant el cos de la caixa, retallant els quadrats dels extrems, de manera que ens quedi una creu (3); les línies que ens queden són les que farem servir per plegar la caixa. Per muntar la tapa, retallarem, només, per les puntes (4), de manera que ens quedaran unes pestanyes. Pleguem per les línies marcades, cap a baix, i les pestanyes les enganxem per l’interior per unir les parets de la tapa (5). Amb la tapa ja feta, formem la caixa (6). Per la caixa o capa interior de l’Exploding Box, hem retallat una cartolina de 27x27cm i hem marcat la quadricula de 9X9cm (7) i hem retallat com abans (8).
El pas següent, abans de muntar tot, és decorar. Aquí us deixem al vostre aire. Nosaltres hem fet servir, per la part exterior, fotocopies de dibuixos de tapisseria, washifabric i hem fet aplicacions sobre paper de diari i les hem enganxant damunt de cartolina, per donar una mica de cos. L’interior l’hem decorat amb impressions dels nostres propis dibuixos. Tot rematat amb retoladors metal·litzats i punta fina.
Acabem. Amb tota la decoració feta, col·loquem la caixa petita, centrada, dintre de la gran (9); la podem enganxar amb cel·lo de doble cara. Posem la tapa, procurant que tot quedi dintre (10) i ja tenim nostra Exploding Box llesta per regalar.

TOT EL NOSTRE AMOR CONCENTRAT DINS D’UNA CAIXA!!!

TUTORIAL SCRAPBOK: EXPLODING BOX “LOVE”.

Otro experimento de Les Antònies en el campo del scrapbooking. En esta ocasión hemos querido hacer una Exploding Box. Estas cajas son ideales para envolver pequeños objetos para regalar o para transformarles en mini-álbum de fotografías. Nosotras la hemos hecho de manera que se pueda usar para cualquiera de las dos cosas. Ya sabéis: nosotras proponemos, vosotr@s disponéis.
Como podéis ver, nuestra Exploding Box es doble: tiene dos partes más la tapa. Ahora os explicamos nuestros pasos para hacerla. Para la parte exterior, que es la más grande, hemos recortado una cartulina de 30X30cm y hemos marcado una cuadricula de 10X10cm cada cuadrado (1). Para la tapa, hemos hecho un cuadrado de 14’5X14’5cm y hemos marcado las líneas de pliegue, tal como veis en el dibujo (2), dejando en el centro un cuadrado de 10’5X10’5cm. Empezamos formando el cuerpo de la caja, recortando los cuadrados de los extremos, de manera que nos quede una cruz (3); las líneas que nos quedan son las que usaremos para plegar la caja. Para montar la tapa, recortaremos, solo, por las puntas (4), de manera que nos quedaran unas pestañas. Plegamos por las líneas marcadas, hacia abajo, y las pestañas las pegamos por el interior para unir las paredes de la tapa (5). Con la tapa ya hecha, formamos la caja (6). Para la caja o capa interior de la Exploding Box, hemos recortado una cartulina de 27x27cm y hemos marcado la cuadricula de 9X9cm (7) y la hemos recortado como antes (8).
El paso siguiente, antes de montar todo, es decorar. Aquí os dejamos a vuestro aire. Nosotras hemos usado, para la parte exterior, fotocopias de dibujos de tapicería, washifabric y hemos hecho aplicaciones sobre papel de periódico y las hemos pegado sobre cartulina, para darles un poco de cuerpo. El interior lo hemos decorado con impresiones de nuestros propios dibujos. Todo rematado con rotuladores metalizados y punta fina.
Acabamos. Con toda la decoración hecha, colocamos la cajapequeña, centrada, dentro de la grande (9); la podemos pegar con celo de doble cara. Ponemos la tapa, procurando que todo quede dentro (10) y ya tenemos nuestra Exploding Box lista para regalar.

¡¡¡TODO NUESTRO AMOR CONCENTRADO DENTRO DE UNA CAJA!!!

SCRAPBOK TUTORIAL: EXPLODING BOX “LOVE”.

This is another experiment in the range of scrapbookingof Les Antònies. This time we wanted to make an Exploding Box. These boxesare ideal for wrapping small objects to give away or to transform them into mini-album of photographs. We’ve made it for used to either of the two things. Like you know: we propose, you have use.
As you can see, our Exploding Box is double: two parts plus the lid. Now we explain our steps to do it. To the outside, which is the largest, we cut out a cardboard tile and we have marked a pencil grids of 10X10cm each square (1). For the cover, we used a square of 14’5X14’5cm and have marked fold lines, as you can see in the drawing (2), leaving in the middle a square of 10’5X10’5 cm. Start forming the body of the box, cutting the squares in the ends, so we keep a cross (3); the lines that we get are the ones we used to folding the box. To assemble the cover, we only, cut ends (4), so that we will have a few tabs. We folding it by the lines marked, head down, and attach the tabs to the inside to join the sides of the lid (5). With the lid made, we have the box(6). For the box or the inside layer of the Exploding Box, we cut out a cardboard of 27x27cm and we have marked the pencil grids of 9X9cm (7) and we have cut out as before (8).
The next step, before mounting, it is decorated. Here we leave you in your air. We have used, for the outside, photocopies of drawings of upholstery, washifabric and we have made applications on newspaper and we have sticking on cardboard, to give a little of the body. The interior has been decorated with impressions of our own drawings. All topped off with metallic markers and fine tip pens.
We ended up. With all the decorating done, place the small box, centred, in the big (9); we can stick with double-sided tape. Put the lid, making sure that everything is within (10) and we already have our Exploding Box ready to be given away.


ALL OUR LOVE CONCENTRATED IN A BOX!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: LOG CABIN, EL MÁS CLÁSICO DE LOS CLÁSICOS.

Pel primer bloc de l’any 2015, Les Antònies hem escollit el més clàssic: el Log Cabin.
És senzill i molt divertit de fer; a més es poden fer mil i una combinacions de colors i d’efectes. Nosaltres ho hem fet amb 5 teles diferents (tres d’elles les que ens va regalar Lois “Mamá Nenufar”) i ens ha quedat molt modern i contrastat.
En l’esquema us donem la distribució i les mesures aproximades, però vosaltres, una vegada tingueu apresa la rutina, podreu adaptar-ho tot a la vostra conveniència.
Comencem el tutorial. Per la base o peça central, hem escollit un quadrat negre de 6cmX6cm (1). La història o llegenda, diu que al centre s’ha de posar un quadratvermell, perquè és el cor de la llar, però nosaltres som una mica més modernes i hem escollit el color negre, per neutre i contrastat. A continuació, cosim a una de les bandes un altre quadratde 6cmX6cm de tela estampada (2). I ara comença la rutina: tots els rectangles, a partir d’ara, tindran 6cm d’ample; la llargada dependrà de la posició on vagi. Els propers dos rectangles són de 6cmX12cm; han de ser tan llargs com la secció que ja tenim cosida. Escollim un i el cosim abastant els dos quadrats (3); si ens ha quedat llarg, el quadrem. Ara cosim l’altre rectangle (4); fixeu-vos que treballem sempre en espiral. Procedim com abans: si és massa llarg, el quadrem. Continuem, sempre en espiral amb la resta de rectangles(5, 6, 7, 8 i 9). Nosaltres ho hem deixat aquí (10), però es pot fer tan gran com es vulgui. Quan L’Antònia més gran era petita, es va fer un fart de veure com l’àvia de Les Antònies feia coixins de Log Cabin de totes les mesures. Afegia tires de tela fins que tenia tot el coixí cobert; i aprofitava retalls de vestits, camises, tovalles, qualsevol cosa que tingués a l’abast.
Les mesures detallades i l’ordre de costura les teniu en la figura (11); la combinació de teles i la seva disposició les trobareu a la figura (12).
Esperem que el Log Cabin us agradi tant com a nosaltres. Les combinacions són infinites i s’adapta a qualsevol nivell d’experiència.

EL COR DE LA LLAR SEMPRE ESTÀ AL CENTRE!!!


TUTORIAL PATCHWORK: LOG CABIN, EL MÁS CLÁSICO DE LOS CLÁSICOS.

Para el primer bloc del año 2015, Les Antònies hemos escogido el más clásico: el Log Cabin.
Es sencillo y muy divertido de hacer; además se pueden hacer mil y una combinaciones de colores y efectos. Nosotras lo hemos hecho con 5 telas diferentes (tres de ellas las que nos regalo Lois “Mamá Nenufar”) y nos ha quedado muy moderno y contrastado.
En el esquema os damos la distribución y las medidas aproximadas, pero vosotr@s, una vez tengáis la rutina aprendida, podréis adaptarlo a vuestra conveniencia.
Comencemos el tutorial. Para la base o pieza central, hemos escogido un cuadrado negro de 6cmX6cm (1). La historia o leyenda, dice que en el centro se ha de poner un cuadrado rojo, porqué es el corazón del hogar, pero nosotras somos un poco más modernas y hemos escogido el color negro, por neutro y contrastado. A continuación, cosemos a uno de los lados otro cuadrado de 6cmX6cm de tela estampada (2). Y ahora empieza la rutina: todos los rectángulos, a partir de ahora, tendrán 6cm de ancho; el largo dependerá de la posición en que estén. Los siguientes dos rectángulosson de 6cmX12cm; han de ser tan largos como la sección que ya tenemos cosida. Escogemos uno y lo cosemos a lo largo de los dos cuadrados (3); si nos ha quedado largo, lo cuadramos. Ahora cosemos el otro rectángulo (4); fijaos que trabajamos siempre en espiral. Procedemos como antes: si es más largo, lo cuadramos. Continuamos, siempre en espiral con el resto de rectángulos(5, 6, 7, 8 i 9). Nosotras lo hemos dejado aquí (10), pero se puede hacer tan grande como se quiera. Cuando La Antònia más mayor era pequeña, se harto de ver como la abuela de Les Antònies hacia cojines de Log Cabin de todas las medidas. Añadía tiras de tela hasta que tenía todo el cojín cubierto; y aprovechaba retales de vestidos, camisas, manteles, cualquier cosa que tuviera a mano.
Las medidas detalladas y el orden de costura las tenéis en el cuadro (11); la combinación de telas y su disposición las encontraréis en el cuadro (12).
Esperamos que el Log Cabin os guste tanto como a nosotras. Las combinaciones son infinitas y se adapta a cualquier nivel de experiencia.¡¡¡EL CORAZÓN DEL HOGAR SIEMPRE ESTÁ EN EL CENTRO!!!

TUTORIAL PATCHWORK: LOG CABIN, THE MOST CLASSIC OF CLASSICS.

For the first bloc of 2015, Les Antònies have chosen the most classic: the Log Cabin.
It is simple and very fun to do; besides you can make a thousand combinations of colours and effects. We’ve done with 5 different fabrics (three of them that we gave Lois “Mamá Nenufar”) and we still have very modern and contrasted.
In the schema we give the distribution and approximate measurements, but you, once you have learned the routine, can adapt it to your convenience.
We begin the tutorial. The base or centrepiece, we have chosen a black square of 6cmX6cm (1). History or legend, says that in the centre has put a red square, because it is the heart of the home, but we are a bit more modern and we have chosen the colour black, for neutral and contrasting. Then, sew in one of the sides another 6cmX6cm square patterned fabric (2). And now begins the routine: all rectangles, from now on, there will be 6 cm wide; the length will depend on the position where it goes. The next two rectanglesare 6cmX12cm; should be as long as the section that already has sewn. Choose one and sew covering the two squares(3); if it is still long, we trimmed. Now sew the other rectangle (4); note that we always work in spiral. We proceed as before: if it’s too long, we trimmed. Still, always in spiral, sew the rest of rectangles (5, 6, 7, 8 and 9). We have stopped here (10), but you can make it as large as you want. When the older Antònia was small, was tired to see how Les Antònies’s Grandma made Log Cabin cushions of all measures. She added strips of cloth until they had everything covered pad; and took cuts of suits, shirts, tablecloths, whatever she had available.
You have the detailed measurements and order of sewing in the box (11); you will find the combination of fabrics and available in the box (12).
We hope that the Log Cabin you like it as much as to us. The combinations are endless and adapts to any level of experience.


THE HEART OF THE HOME IS ALWAYS IN THE CENTER!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Ganchillo: GRANNY, de círculo a cuadrado.

Avui 2×1; d’un cercle creem un granny.
Ja veureu que és molt senzill i, a més, us deixarem el patró i l’esquema de l’un i l’altre.

CERCLE

Comencem amb 5 punts de cadeneta i amb un punt lliscant fem un cercle.

Volta 1: 4 punts de cadeneta, 1 punt alt, 1 punt de cadeneta, 1 punt alt, fins a tenir 12 varetes.
Volta 2: 4 punts de cadeneta, 2 punts alts + 1 cad. (dues varetes a cada punt de cadeneta inferior, es a dir, 24 varetes).
Volta 3: 3 punts de cadeneta, 2 punts alts + 1 cad. (tres varetes a cada punt de cadeneta inferior, es a dir, 36 varetes).

Ja teniu el cercle. Si feu uns quants es poden unir i fer un tapet, una manteta, collarets, el que vulgueu.
PASSAR A QUADRAT

Partim del cercle que hem fet abans.

Fem 4 punts de cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts + 2 cadenetes i en el mateix espai 3 punts alts + 1 cad… Ho repetim fins arribar al inici: allà fem 3 punts alts + 2 cad + 2 punts alts + 1 punt lliscant per unir.
Passem a la segona volta: El mateix procediment, es a dir, a les cantonades 3 punts alts + 2 cad + 3 punts alts al mateix espai.

Nosaltres l’hem fet només de 5 voltes (3 del cercle+ 2 per fer el quadrat) però vosaltres podeu fer les que vulgueu. Només heu de tenir en compte que cada vegada hi haurà més espais de 3 varetes entre les cantonades.


Esperem haver despertat la vostra inspiració!!!

HEM ACONSEGUIT LA QUADRATURA DEL CERCLE!!!

GANCHILLO: GRANNY, DEL CIRCULO AL CUADRADO.

Hoy 2×1; de un circulo crearemos un granny.
Ya veréis que es muy sencillo y, a demás, os dejaremos el patrón y el esquema de lo uno y de lo otro.
CIRCULO

Empezamos con 5 puntos de cadeneta y con un punto deslizante hacemos un círculo.

Vuelta 1: 4 puntos de cadeneta, 1 punto alto, 1 punto de cadeneta, 1 punto alto, hasta tener 12 barretas.
Vuelta 2: 4 puntos de cadeneta, 2 puntos altos + 1 cad. (dos barretas en cada punto de cadeneta inferior, es decir, 24 barretas).
Vuelta 3: 3 puntos de cadeneta, 2 puntos altos + 1 cad. (tres barretas en cada punto de cadeneta inferior, es decir, 36 barretas).

Ya tenéis el círculo. Podéis hacer varios y unirlos para hacer un tapete, una mantita o un collar, lo que queráis.

PASAR A CUADRADO

Partimos del círculo que hemos hecho antes.

Hacemos 4 puntos de cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 2 cadenetas y en el mismo espacio 3 puntos altos + 1 cad… Lo repetimos hasta llegar al inicio: allí hacemos 3 puntos altos + 2 cad + 2 puntos altos + 1 punto deslizante para unir.
Pasemos a la segunda vuelta: El mismo procedimiento, es decir, en las esquinas 3 puntos altos + 2 cad + 3 puntos altos en el mismo espacio.

Nosotr@s hemos hecho solo 5 vueltas (3 del circulo + 2 para hacer el cuadrado) pero vosotr@s podéis hacer las que queráis. Solo habéis de tener en cuenta que cada vez habrá más espacios de 3 barretas entre las esquinas.


¡¡Esperamos haber despertado vuestra inspiración!!

¡¡¡HEMOS CONSEGUIDO LA CUADRATURA DEL CÍRCULO!!!

CROCHET: GRANNY, FROM CIRCLE TO SQUARE.

Today 2 x 1; of a circle we create a granny.
As you will see that is very simple and, in addition, we share the the pattern and scheme of the one and the other.CIRCLE

Started with 5 chains and a sliding point to make a circle.

Round 1: 4 chains, 1 double treble, 1 chain, 1 double treble, until you have 12 double treble points.
Round 2: 4 chains, 2 double treble points + 1 ch. (two double treble points at each point of bottom chain, i.e. 24 double treble points).
Round 3: 3 chains, 2 double treble points + 1 ch. (three double treble points at each point of bottom chain, i.e. 36 double treble points).

You already have the circle. You can make several and join them to make a mat, a blanket or a necklace, what you want.

GO TO SQUARE

Start with the circle which we’ve done before.

We make 4 chain points + 3 double treble points + 1 chain + 3 double treble points + 1 chain + 3 double treble points + 2 chains and in the same space 3 double treble points + 1 chain… Repeat until you reach the beginning: there are 3 double treble points + 2 chain + 2 double treble points + 1 sliding point to join.
We move on to the second round: the same procedure, i.e. in the corners 3 double treble points + 2 chain + 3 double treble points in the same space.

We have made only 5 rounds (3 of the circle + 2 to make the square) but you can do all you want. You only have to take into account that each time there will be more spaces of 3 double treble points between the corners.

We hope to have aroused your inspiration!!!

WE’VE GOT THE SQUARING OF THE CIRCLE!!!

Lee el post original