Entradas

Gelats de ganxet

Per la segona col·laboració amb el blog de Demodé Books us he preparat uns gelats de ganxet. Un DIY per qui sap fer ganxet i per qui no, ja que són de nivell bàsic.
Amb aquest patró podreu aprendre formes bàsiques dels amigurumis, i si ja en sabeu, podreu deixar volar la vostra imaginació i recrear-vos-hi.
Us deixo amb el post:
Espero que us ho passeu tant bé com nosaltres. Jo m”he divertit molt fent els gelats, i els nens jugant-hi!

Lee el post original

Quadres de ganxet per a les fotos / Crocheted magnet frames

Nova idea DIY al bloc: quadres de ganxet per a penjar les fotos a la nevera. Tot el que necessites és: cartró o cartulina, làmina d’imant (el meu era autoadhesiu), … Continua llegint

Lee el post original

MANDALA MONOCOLOR: TUTORIAL DE GANXET.

Les Antònies continuem provant i experimentant amb el ganxet i en aquesta ocasió us volem presentar un mandala o flor monocolor que vàrem trobar a Pinterest. Ens hem decidit a fer-la només d’un color perquè ens sembla una bona idea per fer un tapet o, unint unes quantes, un fulard o una armilla.
Hem fet dues versions: una en cotó de color fúcsia i l’altra en llana de color verd. Els mateixos punts, però diferents mesures pel material fet servir.
Us deixem l’esquema, però, com sempre, us donarem un petit tutorial escrit. Tingueu en compte que treballarem sempre en la mateixa direcció.
Comencem amb 5 cadenetes, que unirem amb un punt lliscant.
1ª volta: 3 cadenetes, per formar el primer piló + 11 punts alts + punt lliscant.
2ª volta: 3 cadenetes + 2 cadenetes + 1 punt alt + 2 cadenetes + 1 punt alt … fins a tenir 12 grups. Tanquem amb 1 punt lliscant.
3ª volta: 3 cadenetes + 1 cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts, fins a tenir 12 grups de 3 punts alts. Tanquem amb 1 punt lliscant.
4ª volta: 3 cadenetes + 1 cadeneta + 1 punt baix + 1 cadeneta + 1 punt alt + 1 cadeneta + 1 punt alt+ 1 cadeneta + 1 punt baix + 1 cadeneta… fins 12 repeticions i tanquem amb un punt mig.
5ª i última volta: 3 cadenetes + 3 punts alts + 1 cadeneta + 1 punt baix + 1 cadeneta + 4 punts alts + 2 cadenetes + 4 punts alts + 1 cadeneta + 1 punt baix + 1 cadeneta… fins a 12 pètals.
Ja tenim la flor, el mandala o, com vulgueu anomenar-lo, acabat. També podeu fer cada volta en diferent color per donar una mica de variació a la labor.

FLORS GRANS, PETITES I DE COLORS!!!

MANDALA MONOCOLOR: TUTORIAL DE GANCHILLO.

Les Antònies continuamos probando y experimentando con el ganchillo y en esta ocasión os queremos presentar un mandala o flor monocolor que encontramos en Pinterest. Nos hemos decidido a hacerla sólo de un color porque nos parece una buena idea para hacer un tapete o, uniendo unas cuantas, un fular o un chaleco.
Hemos hecho dos versiones: una en algodón de color fucsia y la otra en lana de color verde. Los mismos puntos, pero diferentes medidas por el material usado.
Os dejamos el esquema, pero, como siempre, os daremos un pequeño tutorial escrito. Tened en cuenta que trabajaremos siempre en la misma dirección.
Empezamos con 5 cadenetas, que uniremos con un punto deslizante.
1ª vuelta: 3 cadenetas, para formar el primero pilón + 11 puntos altos + punto deslizante.
2ª vuelta: 3 cadenetas + 2 cadenetas + 1 punto alto + 2 cadenetas + 1 punto alto… hasta tener 12 grupos. Cerramos con 1 punto deslizante.
3ª vuelta: 3 cadenetas + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos, hasta tener 12 grupos de 3 puntos altos. Cerramos con 1 punto deslizante.
4ª vuelta: 3 cadenetas + 1 cadeneta + 1 punto bajo + 1 cadeneta + 1 punto alto + 1 cadeneta + 1 punto alto+ 1 cadeneta + 1 punto bajo + 1 cadeneta… hasta 12 repeticiones y cerramos con un punto medio.
5ª y última vuelta: 3 cadenetas + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 1 punto bajo + 1 cadeneta + 4 puntos altos + 2 cadenetas + 4 puntos altos + 1 cadeneta + 1 punto bajo + 1 cadeneta… hasta 12 pétalos.
Ya tenemos la flor, el mandala o, como queráis denominarlo, acabado. También podéis hacer cada vuelta en diferente color para dar un poco de variación a la labor.


¡¡¡FLORES GRANDES, PEQUEÑAS Y DE COLORES!!!

ONE COLOR MANDALA: CROCHET TUTORIAL.

Les Antònies continue testing and experimenting with crochet and this time we want to introduce a monochrome mandala or flower found on Pinterest. We have decided to make it just in one color because it seems a good idea to make a tablerun or joining a few, a scarf or a vest.
We have two versions: one in fuchsia cotton and the other in green wool. The same points, but different measures by the material used.
We leave the scheme, but as always, we”ll give you a short writing tutorial. Keep in mind that we will work always in the same direction.
We started with 5 chain points, which we will attach with a slider.
1st round: 3 chains, to form the first treble point + 11 double treble points + sliding point.
2nd round: 3 chains + 2 chains + 1 double treble point + 2 chains + 1 double treble point… to have 12 groups. We closed with 1 slide point.
3rd round: 3 chains + 1 chain point + 3 double treble points + 1 chain + 3 double treble points, until you have 12 groups of 3 double treble points. We closed with 1 slide point.
4th round: 3 chains + 1 chain point + 1 treble point + 1 chain point + 1 double treble point + 1 chain point + 1 double treble point + 1 chain point + 1 treble point + 1 chain… up to 12 repetitions and closed with a single treble point.
5th and final round: 3 chains + 3 double treble points + 1 chain + 1 treble point + 1 chain point + 4 double treble points + 2 chains + 4 double treble points + 1 chain point + 1 treble point + 1 chain… to 12 petals.
We already have the flower, the mandala or, as you want to call it, finished. You can also make each round in different colors to give a bit of variation to the crochet work.


BIG FLOWERS, SMALL FLOWERS AND COLORS!!!

Lee el post original

UN GRANNY EN TRES VERSIONS: TUTORIAL DE GANXET.

Una manera molt fàcil de fer grans labors de ganxet és utilitzar grannies, per això, Les Antònies us volem presentar un nou granny en tres versions per què pugueu escollir. Aquest granny l’hem trobat navegant per Pinterest i ens agrada moltíssim el resultat.
En aquest tutorial, a part de proporcionar-vos l’esquema us donarem, també, les indicacions per escrit volta a volta; ja veureu que és molt senzill.
Comencem amb 8 cadenetes. Unim per fer el cercle amb un punt lliscant.
Primera volta: 2 cadenetes + 15 barretes en punt alt.
Segona volta: 2 cadenetes + 2 cadenetes + 1 punt alt + 2 cadenetes fins a tenir 16 barretes.
Tercera volta: 2 cadenetes+ 2 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts fins a tenir 16 grups de 3 barretes.
Quarta volta: 1 cadeneta + 3 cadenetes + punt baix + 3 cadenetes + punt baix + 3 cadenetes + punt baix + 5 cadenetes + punt baix i repetir la sèrie des de 3 cadenetes fins a tenir 4 cantonades.
Cinquena volta: 2 cadenetes + 8 punts alts + 5 punts alts + 2 cadenetes + 5 punts alts. Repetir  la sèrie des de els 8 punts alts.
Sisena volta: 2 cadenetes + 14 punts alts + 1 punt alt doble + 21 punts alts + 1 punt alt doble + 21 punts alts + 1 punt alt doble + 21 punts alts + 1 punt alt doble + 6 punts alts, unir amb un punt lliscant i ja tenim el nostre granny fet.
Nosaltres us hem  presentat tres versions: un granny monocolor; un granny bicolor i un granny multicolor. Esperem que us agradi tant com a nosaltres.

GRANNIES PER A TOTES LES SENSIBILITATS!!!

UN GRANNY EN TRES VERSIONES:  TUTORIAL DE GANCHILLO.

Una manera muy fácil de hacer grandes labores de ganchillo es usar grannies, por esto, Les Antònies os queremos presentar un nuevo granny en tres versiones para que podáis escoger. Este granny lo hemos encontrado navegando por Pinterest y nos gusta muchísimo el resultado.
En este tutorial, aparte de proporcionaros el esquema os daremos, también, las indicaciones por escrito vuelta a vuelta; ya veréis que es muy sencillo.
Empezamos con 8 cadenetas. Unimos para hacer el círculo con un punto deslizante.
Primera vuelta: 2 cadenetas + 15 barretas en punto alto.
Segunda vuelta: 2 cadenetas + 2 cadenetas + 1 punto alto + 2 cadenetas hasta tener 16 barretas.
Tercera vuelta: 2 cadenetas+ 2 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos hasta tener 16 grupos de 3 barretas.
Cuarta vuelta: 1 cadeneta + 3 cadenetas + punto bajo + 3 cadenetas + punto bajo + 3 cadenetas + punto bajo + 5 cadenetas + punto bajo y repetir la serie desde 3 cadenetas hasta tener 4 esquinas.
Quinta vuelta: 2 cadenetas + 8 puntos altos + 5 puntos altos + 2 cadenetas + 5 puntos altos. Repetir  la serie desde los 8 puntos altos.
Sexta vuelta: 2 cadenetas + 14 puntos altos + 1 punto alto doble + 21 puntos altos + 1 punto alto doble + 21 puntos altos + 1 punto alto doble + 21 puntos altos + 1 punto alto doble + 6 puntos altos, unir con un punto deslizante y ya tenemos nuestro granny hecho.
Nosotras os hemos  presentado tres versiones: un granny monocolor; un granny bicolor y un granny multicolor. Esperamos que os guste tanto como a nosotras.


¡¡¡GRANNIES PARA TODAS LAS SENSIBILIDADES!!!

A GRANNY IN THREE VERSIONS: CROCHET TUTORIAL.

A very easy way to make great crochet work is to use grannies, for this reason, Les Antònies present you a new granny in three versions for which you can choose. This grannywe found surfing Pinterest and we like a lot the result.
In this tutorial, apart from providing you the drawing scheme we will give you, also, the writing instructions round to round; as you will see that it’s very simple.
We started with 8 chains points. We unite to make the circle with a sliding point.
First round: 2 chains p. + 15 single treble point.
Second round: 2 chains p.  + 2 chains p. + 1 single treble point + 2 chains until you have 16 bars.
Third round: 2 chains p. + 2 single treble points + 1 chain p. + 3 single treble points up to 16 groups of 3 bars.
Fourth round: 1 chain p. + 3 chains p. + 1 double crochet p. + 3 chains p. + 1 double crochet p.  + 3 chains p. + 1 double crochet p.  + 5 chains p. + 1 double crochet p. and repeat the series from 3 chains p. since to have 4 corners.
Fifth round: 2 chains p. + 8 single treble points + 5 single treble points + 2 chains p. + 5 single treble points. Repeat the series from 8 single treble points.
Sixth round: 2 chains p. + 14 single treble points + 1 double treble crochet point + 21 single treble points + 1 double treble crochet p.  + 21 single treble points + 1 double treble crochet p. + 21 single treble points + 1 double treble crochet p. + 6 single treble points, united with a sliding point and already we have our granny done.
We have presented you three versions: a one colour granny; a bicolour granny and a multicolour granny. We hope you enjoy it as much as to us.


GRANNIES FOR ALL THE SENSITIVITIES!!!

Lee el post original

TUTORIAL GANXET: UN CISTELL DE DRAPET PER A TOT ALLÒ QUE VULGUIS.

Després de molt de temps, Les Antònies hem tornat a fer servir el drapet. Ens hem decidit per fer un cistell ovalat o allargat que pot servir per a qualsevol cosa. És tan versàtil que pot ser una panera, un cistell pels pinzells o els llapis o, fins i tot, una jardinera per posar torretes amb plantes.
És molt senzill de fer; l’única dificultat rau en la base, però podeu seguir l’estructura que vàrem utilitzar per fer els moneders de puntde tapisseria. De tota manera, us donarem unes instruccions bàsiques: comencem fent 15 punts de cadeneta; treballarem tot el cistell amb punt baix, per això comencem la primera volta amb una cadeneta i fem un punt baix a cada cadeneta; quan arribem al final, en comptes de girar, fem un augment i continuem per la part de sota de les cadenetes un altre augment, es a dir, dos punts en la mateixa cadenetai continuem com abans, un punt a cada cadeneta; quan arribem al final, augment i augment. Si voleu una base més ampla repetiu l’operació fent augments  a les quatre cantonades; nosaltres hem començat directament a treballar el cistell en rodó, sense fer més augments; hem teixit fins que ens hem acabat del cabdell.
Ja ho sabeu: us donem la base i vosaltres decidiu si ho voleu més gran més petit, més ample… La tècnica és la mateixa. Esperem haver-vos donat una altra idea per nodrir la vostra creativitat.

PEL PA, ELS LLAPIS O LES PLANTES!!!

TUTORIAL GANCHILLO: UN CESTO DE TRAPILLO PARA TODO AQUELLO QUE QUIERAS.

Después de mucho tiempo, Les Antònies hemos vuelto a usar el trapillo. Nos hemos decidido a hacer un cesto ovalado o alargado que puede servir para cualquier cosa. Es tan versátil que puede ser una panera, un cestopara los pinceles o los lápices o, incluso, una jardinera para poner tiestos con plantas.
Es muy sencillo de hacer; la única dificultad está en la base, pero podéis seguir la estructura que utilizamos para hacer los monederos de punto de tapicería. De todas maneras, os daremos unas instrucciones básicas: empezamos haciendo 15 puntos de cadeneta; trabajaremos todo el cesto con punto bajo, por eso empezamos la primera vuelta con una cadeneta y hacemos un punto bajo en cada cadeneta; cuando llegamos al final, en vez de girar, hacemos un aumento y continuamos por la parte de debajo de las cadenetas otro aumento, es decir, dos puntos en la misma cadeneta y continuamos como antes, un punto en cada cadeneta; cuando llegamos al final, aumento y aumento. Si queréis una base más ancha repetís la operación haciendo aumentos en las cuatro esquinas; nosotras hemos empezado directamente a trabajar el cesto en redondo, sin hacer más aumentos; hemos tejido hasta que hemos acabado el ovillo.
Ya lo sabéis: os damos la base y vosotr@s decidís si lo queréis más grande más pequeño, más ancho… La técnica es la misma. Esperamos haberos dado otra idea para nutrir vuestra creatividad.


¡¡¡PARA EL PAN, LOS LÁPICES O LAS PLANTAS!!!

CROCHET TUTORIAL: A BASKET OF T-SHIRT YARN FOR EVERYTHING YOU WANT.

After a long time, Les Antònies have returned to using the t-shirt yarn. We have decided to make an oval or elongated basket which can serve for anything. It is so versatile that it can be a bread basket, a basket for the brushes or pencils or, even, a planter to put pots with plants.
It is very simple to make; the only difficulty lies in the base, but you can follow the structure that we use to make the purses of tapestry crochet. Anyway, we will give you some basic instructions: begin by making a 15 chain points; we will work around the basket with single treble crochet point, which is why we started the first round with a 1 chain and do a single crochet in each chain; when we arrived at the end, instead of turn off, do an increase and continue to the bottom of the also another increase, that is to say, two points in the same chain and continue as before, a point to each chain; when you reach the end, rise and rise. If you want a wider base repeat the operation by increases in the four corners; we have started to work directly on the basket in round, without making further increases; we have crocheted until we have finished the yarn ball.
You already know: we give you the base and you decide if you want bigger smaller, wider … The technique is the same. We hope to have given you another idea to nurture your creativity.

FOR THE BREAD, THE PENCILS OR THE PLANTS!!!

Lee el post original

ESTELS DE NADAL: TUTORIAL DE GANXET.

Com tothom, Les Antònies també busquem inspiració a Pinterest.
No fa gaire ens vàrem trobar amb aquests estels de ganxet, que portaven inclòs l’esquema per fer-los; us remetem a ell, perquè és molt clar. De tota manera us donarem les indicacions per escrit i així no caldrà que compteu els punts. Anem pel tutorial.
Comencem amb 5 cadenetes que unim amb un punt lliscant.
1ª volta: Fem 7 cad. + 1 punt alt doble + 3 cad. Seguim fins a tenir 8 varetes.
2ª volta: Fem 3 cad. + 39 punts alts; en total 40 varetes.
3ª volta: Ara toca fer les puntes de l’estel; comencem la primera fent 1 cad. + 1 punt ras + 6 cad.; damunt d’aquestes cadenetes fem 1 punt ras + 1 punt baix + 1 punt alt + 1 punt alt doble + 1 punt alt triple; ja tenim un triangle que enganxarem al punt alt nº 5 de la 2ª volta amb un punt ras. Repetim l’operació fins a tenir 8 puntes.
L’estel ja està acabat. És senzill de fer i també molt ràpid. Depenent dels colors, es pot fer una sanefa per afegir a la decoració nadalenca.
Ja veieu que en poc temps es pot fer una labor ben maca.

DONANT COLOR AL NADAL!!!

ESTRELLAS DE NAVIDAD: TUTORIAL DE GANCHILLO.

Cómo todo el mundo, Les Antònies también buscamos inspiración en Pinterest. 
No hace mucho nos encontramos con estas estrellas de ganchillo, que traían incluido el esquema para hacerlas; os remitimos a él, porque es muy claro. De todas maneras os daremos las indicaciones por escrito y así no hará falta que contéis los puntos. Vamos por el tutorial.
Empezamos con 5 cadenetas que unimos con un punto deslizante. 
1ª vuelta: Hacemos 7 cad. + 1 punto alto doble + 3 cad. Seguimos hasta tener 8 varetas. 
2ª vuelta: Hagamos 3 cad. + 39 puntos altos; en total 40 varetas. 
3ª vuelta: Ahora toca hacer las puntas de la estrella; empezamos la primera haciendo 1 cad. + 1 punto raso + 6 cad.; encima de estas cadenetas hacemos 1 puntoraso + 1 punto bajo + 1 punto alto + 1 punto alto doble + 1 puntoalto triple; ya tenemos un triángulo que engancharemos al punto alto nº 5 de la 2ª vuelta con un punto raso. Repetimos la operación hasta tener 8 puntas.
La estrellaya está acabada. Es sencilla de hacer y también muy rápida. Dependiendo de los colores, se puede hacer una cenefa para añadir a la decoración navideña.
Ya veis que en poco tiempo se puede hacer una labor muy bonita.

¡¡¡DANDO COLOR A LA NAVIDAD!!!

CHRISTMAS STARS: CROCHET TUTORIAL.

As everyone, Les Antònies also seek inspiration in Pinterest.
Not long ago we find with these stars of crochet, which had included the scheme to make them; we take it to you, because it is very clear. Anyway we will give you writing directions and so you don’t need to count the points. Let’s go with the tutorial.
We started with 5 chain stitches that we join with a slip stitch.
1st round: 7 chs. + 1 double treble crochet + 3 chs. Continue until you have 8 wands.
2nd round: 3 chs. + 39 treble crochet; in total 40 wands.
3rd round: now we have to make the tips of the star; we started the first by 1 chs. + 1 double crochet + 6 chs.; on top of these also make 1 double crochet+ 1 half treble crochet+ 1 treble crochet + 1 double treble crochet + 1 triple treble crochet; we already have a triangle that joint to the treble crochet No. 5 of the 2nd round with a double crochet. Repeat the operation until you have 8 tips.
The star is already finished. It is simple to make and also very fast. Depending on the colours, you can make a border to add to the Christmas decoration.
As you can see that in a short time you can make a pretty good work.


GIVING COLOUR TO CHRISTMAS!!!

Lee el post original

DUES FLORS BLAVES: TUTORIAL DE GANXET.

A Les Antònies ens agraden molt les flors, això ja ho sabeu, i sempre busquem alguna excusa per introduir-les a les nostres labors. En aquest post us mostrarem l’última que hem après: una flor amb doble pètal.
Rebuscant entre els nostres arxius antics, ens vàrem topar amb aquesta flor de ganxet; us deixarem l’esquema, però també us explicarem, aproximadament, com es fa.
Nosaltres hem fet servir cotó en dos tons diferents de blau; com sempre, depenent del gruix del fil queda més o menys gran.
Comencem:
1ª volta:5 cadenetes base;
2ª volta: 3 cadenetes + 15 varetes (p.alt);
3ª volta: 3 cadenetes + 15 varetes (p. alt) 2 cadenetes entre cada vareta;
4ª volta: 1 cad+ 1 p. lliscant + 2cad + 1 piló de 8 p.alts + 2 cad +1 cad+ 1 p. lliscant i continuem des de 2 cad  (s’ha de fer 8 vegades);
5ª volta: 1 cad+ 1 p. lliscant + 6 cad + 1 p. lliscant i continuem des de 6 cad (8 vegades)
6ª volta:1 p. baix + 1 p. alt+ 8 p.alts dobles + 1 p. alt + 1 p. baix + 1 p. lliscant ( 8 vegades)
7ª volta: 1 cad+ 1 p. lliscant + 8 cad +  1 p. lliscant i repetim des de 8 cad. (8 vegades)
8ª volta: 1 p. baix + 1 p. alt+ 10 p.alts dobles + 1 p. alt + 1 p. baix + 1 p. lliscant (8 vegades).
Heu de tenir en compte: els pilons o grups estan formats per 8 p.alts units; la 5ª i la 6ª volta queden per darrere de la 4ª volta; el mateix passa amb la 7ª i la 8ª volta que queden darrera de la 6ª volta.
Sembla més complicat del que és; si seguiu l’esquema, us fixeu en la foto  de les flors que hem fet i us guieu una mica per les explicacions, obtindreu unes florsde ganxet molt maques i perfectes per aplicar a qualsevol treball que tingueu entre mans.

ELS BLAUS RUSTICS DE LES FLORS!!!


DOS FLORES AZULES: TUTORIAL DE GANCHILLO.

A Les Antònies nos gustan mucho las flores, como ya  sabéis, y siempre buscamos alguna excusa para introducirlas en nuestras labores. En este post os mostraremos la última que hemos aprendido: una flor con doble pétalo.
Rebuscando entre nuestros archivos antiguos, nos encontramos con esta flor de ganchillo; os dejaremos el esquema, pero también os explicaremos, aproximadamente, como se hace.
Nosotras hemos usado algodón en dos tonos diferentes de azul; como siempre, dependiendo del grosor del hilo queda más o menos grande.
Empecemos:
1ª vuelta: 5 cadenetas base;
2ª vuelta: 3 cadenetas + 15 varetas (p.alto);
3ª vuelta: 3 cadenetas + 15 varetas (p. alto) 2 cadenetas entre cada vareta;
4ª vuelta: 1 cad+ 1 p. deslizante + 2 cad + 1 pilón de 8 p.altos + 2 cad +1 cad+ 1 p. deslizante y continuamos desde 2 cad  (se ha de hacer 8 veces);
5ª vuelta: 1 cad+ 1 p. deslizante + 6 cad + 1 p. deslizante y continuamos desde 6 cad (8 veces)
6ª vuelta: 1 p. bajo + 1 p. alt+ 8 p.altos dobles + 1 p. alto + 1 p. bajo + 1 p. deslizante (8 veces)
7ª vuelta: 1 cad+ 1 p.deslizante + 8 cad +  1 p. deslizante y repetimos desde 8 cad. (8 veces)
8ª vuelta: 1 p. bajo + 1 p. alto+ 10 p.altos dobles + 1 p. alto + 1 p. bajo + 1 p. deslizante (8 veces).
Habéis de tener en cuenta: los pilones o grupos están formados por 8 p.altos unidos; la 5ª y la 6ª vuelta quedan por detrás de la 4ª vuelta; lo mismo pasa con la 7ª y la 8ª vuelta que quedan detrás de la 6ª vuelta.
Parece más complicado de lo que es; si seguís  el esquema, os fijáis en la foto de las flores que hemos hecho y os guiáis un poco por las explicaciones, obtendréis unas flores de ganchillo muy bonitas y perfectas para aplicar en cualquier trabajo que tengáis entre manos.


¡¡¡LOS AZULES RÚSTICOS DE LAS FLORES!!!

TWO BLUE FLOWERS: CROCHET TUTORIAL.

At Les Antònies really like flowers, that you already know, and we are always looking for any excuse to introduce them to our work. In this post we”ll show you the latest that we have learned: a double petal flower.
Rummaging through our old files, we find this crochet flower; we leave you the scheme, but also we will explain, about how it”s done.
We have used cotton in two different blueshades; as always, it is more or less large depending on the thickness of the thread.
Let”s start:
1st round: 5 chains base; 
2nd round: 3 chains + 15 double crochet; 
3rd round: 3 chains + 15 double crochet with 2 chains between each stick;
4th round: 1 ch + 1 slip stitch + 2 cad + 1 pylon of 8 double crochet + 2 ch + 1 ch + 1 slip stitch and continue from 2 ch (has to be done 8 times);
5th round: 1 cad + 1 slip stitch + 6 ch + 1 slip stitch and continue from 6 ch (8 times)  
6th round: 1 single crochet + 1 double crochet+ 8 triple crochet + 1 double crochet + 1 single crochet+ 1 slip stitch (8 times)
7th round: 1 ch + 1 slip stitch + 8 ch + 1 slip stitch and repeated from 8 ch. (8 times)
8th round: 1 single crochet + 1 double crochet + 10 triple crochet + 1 double crochet + 1 single crochet + 1 slip stitch (8 times).
You have to pay attention: the pylons or groups are formed by 8 united triple crochet; the 5th and the 6th rounds left behind the 4th lap; the same goes for the 7th and the 8th rounds remaining behind the 6th round.
It seems more complicated than it is; if you follow the scheme, you look at the photo of the flowers that we have done and guided you a little by the explanations, you will get some very nice and perfect crochet flowers to apply to any work that you have between hands.


THE RUSTIC BLUE FLOWERS!!!

Lee el post original

TUTORIAL LLUMETES DE GANXET

Com va la setmana? Per aquí intentant-la remuntar després d”uns dies grisos plens de pluja. Sembla que l”estiu i la caloreta es fan pregar, però jo no desisteixo, prova d”això és aquest senzill tutorial. 

Segur que més d”una vegada heu estat apunt de comprar llumetes pel balcó de l”Ikea o del Natura? Cada vegada que les veig en voldria mitja dotzena, però el preu seria massa elevat, així que he decidit fer-les jo mateixa amb un toc personal. Quan les vaig començar a fer vaig pensar que seria genial regalar-les a dues bones amigues que m”han acompanyat durant aquest últim temps. Així que no ho digueu…shhhhh!!…són un regal!!


¿Como os va la semana? Por aquí intentando remontarla después de unos días grises llenos de lluvia. Parece que el verano y el calor se hacen derogar, pero yo no desisto, prueba de esto es este sencillo tutorial.

¿Seguro que más de una vez habéis pensado en comprar lucecitas para el balcón de esas del Ikea o del Natura? Cada vez que las veo querría media docena, pero el precio subiría demasiado, así que decidí hacérmelas yo misma con un toque personal. Cuando las empecé a montar pensé que serían geniales para dos buenas amigas que me han acompañado durante todo este tiempo en una aventura que ya termina. Así que no digáis nada…shhhhhhh!!…. son un regalo!!

 El material:

Recordeu, el número del  ganxet dependrà del tipus de cotó que utiliceu.
Recordad, el ganchillo dependerá del tipo de algodón que uilicéis.

NOTA: Tot el que té de fàcil fer el tutorial per desgràcia no ho té de trobar el material; els vasos i les llums són del tiger, vaig desmuntar-ne unes que no m”agradaven.
Todo lo que tiene de fácil el tutorial por desgracia no lo tiene de encontrar el material, los vasos y las luces son del Tiger, desmonté unas que no me gustaban.


1.Marcar 1cm d”amplada en tota la part inferior del got.
Marcar 1cm de ancho en toda la parte inferior del vaso.

2.Traçar una ratlla i retallar-la.
Trazar una raya y cortarla.

3.Fer els forats amb el punxó de manera uniforme per tota el contorn.
Hacer los agujeros con el punzón de manera uniforme por todo el contorno.

4.Teixir un punt baix a tots els forats i 4 cadenetes.
Tejer un punto bajo en todos los agujeros y 4 cadenetas.

5.Teixir un p.ras, 3 p. baixos i un altre p. ras a cada tira de cadenetes.
Tejer un p. raso, 3 p. bajos y otro p. raso en cada tira de cadenetas.

Núria ^_^

Lee el post original

TUTORIAL BANDAROLES JACQUARD

Fa uns dies que estic una mica obsessionada amb el jacquard, buscant per la xarxa patrons, diagrames, blogs… per trobar idees originals i inspiració, proba d’això és el board de jacquard que he creat al meu Pinterest. Però entre les troballes que he fet la més increïble té ha estat una app pel mòbil per crear plantilles de jacquard, l’apilcació BitDraw.

Així que amb l’app he creat un petit patró en forma de cor per teixir unes petites banderoles, i després de la bona acollida a l’Instagram m’he animat a compartir amb tots/es vosaltres el patró.

Hace unos días que estoy un poco obsesionada con el jacquard, buscando por la red patrones, diagramas, blogs… para encontrar ideas originales y inspiración, prueba de esto es el board de jacquard que he creado en mi Pinterest. Pero entre mis descubrimientos el más increible de todos ha sido la app para mobil para crear plantillas jacquard, la aplicación BitDraw.


He fet servir cotocril, cotó marbella i l’agulla del nº3, tot i que aquests fils quedin millor amb agulla del nº4 com que anirem amagant el fil rosa és important que el teixit quedi més apretat que fluix.
He utilizado cotocril, algodón marbella y aguja del nº3, aunque estos hilos quedan mejor con aguja del nº4 como vamos a esconder el hilo rosa es importante que el tejido quede más apretado que flojo.Per començar teixirem 25 cadenetes i una més per inciar la següent volta.
1ª- 5ª volta: 25 punts baixos.

Para empezar tejeremos 25 cadenetas y una más para iniciar la siguiente vuelta.
1ª- 5ª vuelta: 25 puntos bajos.

6ª volta: unir el color rosa al teixit en el mateix moment que es teixeix el primer p. baix. Amagarem el fil rosa entre el teixit fins que l’utilitzem. Continuar amb 8 p. baixos més de color verd, 2 p. baixos de color rosa, 3 més verds, 2 de color rosa i els 9 restants de color verd.

6ª vuelta: unir el color rosa al tejido en el mismo momento que se teje el primer p. bajo. Esconder el hilo rosa entre el tejido hasta que lo utilizemos. Continuar con 8 p. bajos más de color verde, 2 p. bajos de color rosa, 3 más verdes, 2 de color rosa y los 9 restantes de color verde.

A continuació us mostro com es fa el canvi de color:
A continuación os muestro como se hace el cambio de color:

Per fer el canvi de color teixirem l’últim punt del color corresponent (verd en aquest cas) però agafarem l’altre fil (rosa) per acabar-lo. Així mateix amagarem el primer color entre el teixit fins tornar-lo a utilitzar.

Para hacer el cambio de color tejeremos el último punto del color correspondiente (verde en este caso) pero cogeremos el otro hilo (rosa) para terminarlo. Así mismo esconderemos el primer hilo entre los tejidos hasta volverlo a utilizar.

Per fer la part punjaguda de la banderola haurem de fer les disminucions de que marca el patró. Per iniciar la volta i acabar-la amb disminució ho farem com es veu a continuació.
Para hacer la parte puntiaguda de la banderola hay que hacer las disminuciones que marca el patrón. Para iniciar la vuelta y terminarla con disminución lo haremos como se ve a continuación.

Al final he acabat la punta plana, dos voltes abans que el patró original. Què us semblen?
Al final he terminado la punta plana, dos vueltas antes que el patrón original.¿Qué os parecen?

Núria ^_^

Lee el post original

TUTORIAL AMIGURUMI:MISS ORANGE.


Ja feia un temps que no us presentàvem als nostres amigurumis, per aixó avui coneixereu a Miss Orange, l’última en incorporar-se al clan.
Us passem el patró i així també podreu tenir una nova companya a qui li agradin les fruites (peres, maduixes, llimones, mores,…).

Una macedònia de nines!

A MISS ORANGE LI ENCANTEN LES TARONGES!!!

TUTORIAL AMIGURUMI: MISS ORANGE.

Ya hacía tiempo que no os presentábamos a nuestros amigurumis, por eso hoy conoceréis a Miss Orange, la última en incorporarse al clan.Os pasamos el patrón y así también podréis tener una nueva compañera a la que le gusten las frutas (peras, fresas, limones, moras…)

¡Una macedonia de muñecas!

¡¡¡ A MISS ORANGE LE ENCANTAN LAS NARANJAS!!!

AMIGURUMI TUTORIAL: MISS ORANGE.


Already did a time we showed you our amigurumis, so today you’ll meet Miss Orange, the latest in joining the clan.We share with you the pattern and so you can also have a new partner who likes the fruits (pears, strawberries, lemons, blackberries,..)

A fruit salad of dolls!

MISS ORANGE LOVES ORANGES!!!PATRÓ/ PATRÓN/PATTERN

CABEZA:
1. 6 ptos bajos en un anillo mágico(6)
2. 1 pto. de incremento en cada punto bajo(12)
3. 1 pto de inc. en cada 2 ptos bajos(18)
4. 1 pto. de inc. en cada 3 ptos bajos(24)
5. 1 pto. inc. en cada 4(30)
6. 1 pto inc en cada 5(36)
7. 1 pto inc en cada 6(42)
8. 1 pto inc en cada 7(48)
9. Hasta la vuelta 15.- Vuelta de puntos bajos(48)
16. Decrecer 1 pto en cada 7 ptos(42)
17. Dec en cada 6(36)
18. Dec en cada 5(30)
19. Dec en cada 4(24)
20. Dec en cada 3(18)

CUERPO:
Continuamos tejiendo en la última vuelta de la cabeza pero cambiamos el color de la lana
21. Vuelta de puntos bajos (18)
22. 1 pto. de inc. en cada 3 ptos bajos(24)
23. 1 pto. inc. en cada 4(30)
24. 1 pto inc en cada 5(36)
25. Hasta 29. Vuelta de puntos bajos(36)
30. Dec. En cada 5ptos(30)
31. Dec en cada 4(24)
32. Dec en cada 3(18)
33. Dec en cada 2 (12)
34. Disminuir y cerrar con punto deslizado.
BRAZOS:

1. 5 ptos bajos en un anillo mágico(5)
2. 1 pto. de incremento en cada punto bajo(10)
3 a 5 un pnto bajo por cada pnto (10)
6. Dec en cada 2 (7)
7 a 13 un pnto bajo por cada pnto (7)

SOMBRERO:
1. 6 ptos bajos en un anillo mágico(6)
2. 1 pto. de incremento en cada punto bajo(12)
3. 1 pto de inc. en cada 2 ptos bajos(18)
4. 1 pto. de inc. en cada 3 ptos bajos(24)
5. 1 pto. inc. en cada 4(30)
6. 1 pto inc en cada 5(36)
7. 1 pto inc en cada 6(42)
8. 1 pto inc en cada 7(48)
9. 1pto inc en cada 8 (54)
10 a 13 un pnto bajo por cada pnto (54)
Lee el post original