Entradas

TUTORIAL DE PATCHWORK: BLOC 4.


El nostre quart projecte. Aquesta vegada només hem fet servir triangles.Us hem fet un mini-tutorial per ensenyar-vos com l’hem realitzat.

Hem utilitzat 10 quadrats de 12X12cm, cada un d’ells diferent de l’altre, 5 en color fort i 5 en color neutre o clar. També podeu substituir els de color neutre per només un de sol, però nosaltres ho hem fet més esbojarrat.

Els hem emparellat, 1 de color i 1 de neutre; els hem encarat i hem cosit quatre costures, una a cada costat.

Ja cosits, amb un regle, hem traçat una aspa al centre (diagonal i diagonal) i hem tallat aconseguint quatre triangles.

Quan hem obert els triangles, ens han quedat quatre quadres de aprox. 8×8 cm (depenent de l’ample que hagueu fet a les costures, que haurien de ser màxim de 0,50 cm, la mida pot variar per mil·límetres).

A partir d’aquí ja podem muntar el bloc. Ja haureu vist que només fem servir 3 quadres de cada, excepte a les puntes, que fem servir els 4.


4 DE 4. POTSER HAURIEM DE CANVIAR DE COLORS, OI????

TUTORIAL DE PATCHWORK: BLOQUE 4.

Nuestro cuarto proyecto. Esta vez solo hemos usado triángulos.


Hemos hecho un mini-tutorial para enseñaros como lo hemos realizado.
Hemos utilizado 10 cuadrados de 12X12cm, cada uno de ellos diferente del otro, 5 en color vivo y 5 en color neutro o claro. También podéis substituir los neutros optando solo por uno, pero nosotr@s lo hemos hecho más alocado.


Los hemos emparejado, 1 de color con 1 neutro; los hemos encarado y hemos cosido quetro costuras, una a cada lado.

Una vez cosidos, con una regla, marcamos un aspa en el centro (diagonal y diagonal), cortamos y conseguimos quetro triángulos.

Cuando hemos abierto los triángulos nos han quedado 4 cuadros de 8x8cm aprox. (dependiendo del ancho de las costuras, el máximo ha de ser de 0.5cm, variara la medida por unos pocos milímetros).

A partir de aquí ya podemos montar el bloque. Habréis observado que solo usamos 3 cuadrados de cada, excepto en las puntas que usamos los 4.

4 DE 4. TAL VEZ TENDRIÁMOS QUE CAMBIAR DE COLORES ¿¿¿VERDAD???

PATCHWORK TUTORIAL: BLOCK 4.

Our fourth project. This time we only use triangles.

We have done a mini tutorial to show you how we have done it.
We have used 10 squares of 12X12cm, each one of them different from the other, 5 in vivid color and 5 in neutral or light color. You can also replace the neutral color only for one, but we have done more crazy.

We have paired 1 color and 1 neutral; we have faced them and we have sewn four seams, one on each side.
Already sewn, with a ruler, we have mapped out a cross in the center (diagonal and diagonal) and we cut getting four triangles.


When we opened the triangles, we have kept four squares of approx. 8 x 8 cm (depending on the width you have made to the seams, which should be no more than 0.50 cm, the size may vary by millimeters)
.
From here we can already mount block. You may have notice we use only 3 squares of each, except at the tips, which we use all 4.

4 OF 4. MAYBE WE SHOULD CHANGE COLORS, RIGHT????

Lee el post original

TUTORIAL: COIXÍ DE TRAPILLO

Fa un parell de setmanes vaig ordenar el petit talleret que tinc a casa, no sabeu com n’és de fàcil desordenar-lo, tinc una habilitat especial per deixar-ho tot damunt la taula dies i dies. Així que intentant ordenar-ho tot per tipus de materials, colors, utilitats…. vaig guardar, també, la muntanya de trapillo, pensant que n’havia de fer alguna cosa. I voilaaaaà… un coixí!!!!!

Hace ya un par de semanas ordené el pequeño taller que tengo en casa, no sabéis como es de fácil desordenarlo, tengo una habilidad especial para dejarlo todo encima de la mesa durante días y días. Así que intenté ordenarlo todo por materiales, colores, utilidades… y guardé la montaña de trapillo pensando que tenía que hacer algo con ellos. Y voilaaaaaá… una almohada!!!!!

Primer, però vaig fer el tafaner pel pinterest , perquè buscava algun tipus de coixí diferent als habituals i em vaig decidir per fer aquesta monada que he trobat aquí.
Primero, le di un vistazo al pinterest, porque quería buscar alguna almohada distinta a las habituales y me decidí por hacer esta monada que encontré aquí.

Tot i que el tutorial està molt bé i s’entén perfectament us deixo unes explicacions del procés.
Aunque el tutorial está muy bien y se entiende bastante, os dejo unas explicacions del proceso.
PAS A PAS:

TRIANGLE CENTRAL
Primer teixirem 21 triangles com s’indica a continuació. Utilitzarem l’agulla corresponent en funció al tipus de trapillo.
Primero tejeremos 21 triangulos como se indica a continuación. Utilizaremos la aguja correspondiente en función del tipo de trapillo.

Començar a teixir 4 cadenetes.
Empezar a tejer 4 cadenetas.


Teixir un p. alt a la primera cadeneta, continuar amb 3 cadenetes per iniciar la següent volta.

Tejer un p. alto en la primera cadeneta, continuar con 3 cadenetas para iniciar la siguiente vuelta.

Teixir 2 p. alts (en total 3 punts)i seguir amb 3 cadenetas per iniciar la següent volta.
Tejer 2 p. altos y seguir con 3 c(en total 3 puntos)adenetas para iniciar la siguiente vuelta.

Teixir 3 p. alts (en total 4 punts) i seguir amb 3 cadenetes per començar la següent volta.

Tejer 3 p. altos (en total 4 puntos) y seguir con 3 cadenetes pera empezar con la siguiente vuelta.

Teixir 4 p. alts (en total 5 punts) i teixir 3 cadenetes per començar la següent volta.

Tejer 4 p. altos (en total 5 puntos) y tejer 3 cadenetas para empezar la siguiente vuelta.

Teixir 5 p. alts (en total 6 punts) i en la següent volta teixir 3 cadenetes i 6 p. alts (en total 7).
Tejer 5 p. altos (en total 6 puntos) y en la siguiente vuleta tejer 3 cadeneteas y 6 p. altos (en total 7).
Per finalitzar teixir 3 cadenetes i 7 p. alts (en total 8). Tancar amb un p. ras.
Para finalizar tejer 3 cadenetas y 7 p. altos (en total 8). Cerrar con un p. raso.

TRIANGLES LATERAL
Teixirem 6 triangles rectangles per crear les parts rectes del coixí.
Tejer 6 triangulos rectangulos para crear las partes rectas de la almohada.

Començar amb 4 cadenetes i seguir amb un p. alt.
Empezar con 4 cadenetas y seguir con un p. alto.

Teixir 2 p. alts, però enlloc de fer-ho en el primer punt els teixirem en el segon. Seguir la següent volta amb 3 cadenetes i 3 p. alts. Aquesta és la diferència amb l’altre triangle i el que farà que aquest sigui rectangle.
Tejer 2 p. altos, pero en vez de hacerlo en el primer punto los tejeremos en el segundo. Seguir la siguient vuelta con 3 cadenetas y 3 p. altos. Esta es la diferencia con el otro triangulo y lo que hará que este sea rectangulo.

Teixirem 3 cadenetes i 4 p. alts. Seguirem amb 3 cadenetes més, per teixir la següent volta, i amb 5 p. alts.
Tejeremos 3 cadenetas y 4 p. altos. Seguiremos con 3 cadenetas más, para tejer la siguiente vuelta, y con 5 p. altos.

Finalment teixir 3 cadenetes i 6 p. alts. Tancar amb un p. ras.
Finalmente tejer 3 cadenetas y 6 p. altos. Cerrar con un p. raso.


Aquest és el resultat final.
Este es el resultado final.

Després de teixir els diferents triangles cal cosir-los amb l’agulla de llana disposant-los de la següent manera. En aquest cas hem teixit l’altre part del coixí amb punt alt, fins a tenir la mateixa mida que la part dels triangles, però fent els traus amb cadenets per als botons.
Después de tejer los diferentes triangulos hay que coserlos con la aguja de lana disponiendolos de la siguiente manera. En este caso hemos tejido la otra parte de la almohada con puntos altos, hasta tener la misma medida que la parte de los triangulos, pero haciendo con cadenetas los agujeros para los botones.

Per unir les dues parts teixir en punt baix tres dels quatre costats i teixir 4 p. baixos als laterals per crear així la cantonada.
Para unir las dos partes tejer en punto bajo tres de los cuatro lados y tejer 4 p. bajos en los laterales para crear así las esquinas.

Núria ^_^

Lee el post original

TUTORIAL: CISTELL DE TRAPILLO I COTÓ

Després de la participació a la fira DIY mania aquest dissabte, us deixo les instruccions de com fer el cistell de trapillo i ganxet que hem fet en un dels tallers. Espero que us agradi i us sigui útil!


Instruccions:
Començar amb 4 cadenetes i unir-les a la primera, creant un cercle.


1ª volta: teixir 2 cadenetes i 9 p.baixos dins el forat. Aquesta volta es teixeix sense el trapillo, serà a partir de la següent volta quan incorporarem el trapillo com a material de farcit.

2ª volta: teixir un p.baix, una cadeneta i seguir la seqüència fins al final.

3ª volta: teixir un p.baix, 2 cadenetes i seguir la seqüència fins al final.

4ª volta: 2 p.baixos en el mateix p.baix de la volta anterior dividits per una cadeneta, 2 cadenetes, un p.baix i seguir la seqüència fins al final. (p.baix, cadeneta, p.baix, 2 cadenetes i p.baix…).

5ª volta: seguir amb un p.baix, una cadeneta i seguir amb la seqüència fins al final.

6ª volta: un p.baix, 2 cadenetes, seguir amb la seqüència fins al final.

7ª volta: dos punts baixos en el mateix espai del p.baix de la volta anterior dividits per una cadeneta, 2 cadenetes, un p.baix i repetir la seqüència fins al final(igual que la volta 4ª).

8ª volta: un p.baix, 2 cadenetes, un p.baix, una cadeneta i repetir la seqüència fins al final.

9ª volta-final: p.baix, una cadeneta i repetir la seqüència fins al final i fer tantes voltes com l’alçada que es vulgui arribar.

Cal tenir en compte que si el trapillo és molt gruixut, caldrà fer més punts, perquè si no el teixit creixerà amunt o farà formes estranyes.

Fins la propera!!

Lee el post original